Suomi | suomi

Transport Service Access Point

TSAP

TSAP määrittää yhteysosoitteet omaan ja ulkoiseen järjestelmään.
Tällöin on TSAP:n merkinnän (oma järjestelmä) vastattava ulkoiseen järjestelmään tehtyä merkintää. Muussa tapauksessa yhteyttä ei voi luoda.