Suomi | suomi

Silta

Ethernetissä sillat yhdistävät osaverkkoja, joissa käytetään samaa protokollaa. Ne ratkaisevat Ethernet-osoitteen mukaisesti, mitkä tietopaketit saavat ohittaa sillan ja mitkä eivät. Tähäntarvittava tieto saadaan taulukoista. Siltatyypistä riippuen verkon ylläpitäjän on syötettävä taulukot tai silta laatii taulukot dynaamisesti itse. Sillat voivat tarvittaessa muuttaa verkon fyysisen luonteen (esim. Ethernetin muuttaminen ISDN:ksi).