Suomi | suomi

Point-to-point-protokolla

PPP

PPP on laajennettu SLIPin seuraaja. Siinä on mm. parannettu viankorjaus.
Aivan kuten SLIP:ssä, PPP antaa mahdollisuuden liittää TCP/IP-verkkoihin sarjaliitäntöjen välityksellä sellaisia TCP/IP-laitteita, joilla ei ole käytössä LAN-liitäntää.