Suomi | suomi

Kansainväliset ja kansalliset standardit (IEC, ISO, DIN, …)

Mitä standardit ovat?

Standardit ovat dokumentoituja vapaaehtoisia sopimuksia, joissa määritetään tuotteiden, palvelujen ja menetelmien kriteerit. Standardien avulla voidaan varmistaa, että tuotteet ja palvelut soveltuvat aiottuun käyttötarkoitukseen, ovat verrattavia ja yhteensopivia.

 

Kansainväliset standardit – julkaisijoina IEC ja ISO

Koneenrakennuksen standardien tärkeimmät julkaisijat kansainvälisellä tasolla ovat International Electrotechnical Commission (IEC) ja international Organization for Standardization (ISO). IEC keskittyy pääasiassa sähköön ja elektroniikkaan liittyviin standardeihin ja ISO pääasiassa mekaniikkaan. Koska näihin organisaatioihin kuuluu tällä hetkellä yli 100 maata, IEC:n ja ISO:n laatimilla standardeilla on melkoinen painoarvo.

Standardit Euroopassa – EN IEC- tai EN ISO-standardin synty

Euroopassa käytetään EN-standardeja. Eurooppalaiset standardointiorganisaatiot CEN ja CENELEC käynnistävät niiden laatimisen tavallisesti EU:n aloitteesta. (CEN ja CENELEC ovat Euroopan standardointiorganisaatioiden katto-organisaatiot). CEN ja CENELEC keskittyvät eri alueisiin (CENELEC: sähkö ja sähkötekniikka. CEN: Mekaniikka). CEN ja CENELEC kehittävät nykyisin monet standardit nykyisin IEC- ja ISO-standardeina yhteistyössä EU:n kanssa. Näiden ponnistelujen tuloksena syntyvät EN IEC- tai EN ISO-standardit. Eurooppalaiset standardit voidaan jakaa A-, B- ja C-standardeihin.

Kansalliset standardit

Eurooppalaisella tasolla lainsäädännön yhdenmukaistaminen käynnisti myös standardien yhdenmukaistamisen. Perinteisesti melkein kaikilla EU-mailla on ollut yksi tai useampi oma standardointielin. EU:ssa suurin osa standardeista julkaistaan suoraan EN-standardiksi ja vain heijastetaan kansalliselle tasolle. EN-standardista tulee siis kansallinen standardi tai kansallinen standardi julkaistaan EN-standardina.

Saksassa kansallisten standardien julkaisusta vastaa Deutsche Institut für Normung (DIN). Yleensä DIN-standardit kehitetään ja julkaistaan tiiviissä yhteystyössä CEN:n tai CENELEC:n kanssa DIN EN ISO tai DIN EN -standardeina.

Muissa eurooppalaisissa maissa menettely poikkeaa lähinnä siten, että standardin laatii toinen organisaatio. Mitä paikallisempi organisaatio, sitä edempänä nimessä se mainitaan.

Monissa maissa (esim. Kiinassa ja Sveitsissä) noudatetaan eurooppalaista yhden keskeisen standardointiorganisaation mallia. Yhdysvalloissa standardeja julkaisevat mm. ANSI, RSA ja UL. Sielläkin löytyy yhteisstandardeja kuten ANSI ISO tai UL IEC. Selkeää nimeämissääntöä ei ole.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk