Suomi | suomi

Konedirektiivi

Konedirektiivi selostaa yhdenmukaiset vaatimukset turvallisuudelle ja terveellisyydelle ihmisten ja koneiden vuorovaikutuksen yhteydessä ja korvaa siten monia koneturvallisuutta koskevia kansallisia asetuksia. 29.12.2009 lähtien voimassa on konedirektiivi 2006/42/EY.

Direktiivin mukaan kone on mm. kokonaisuus, joka koostuu toisiinsa liitetyistä osista tai mekanismeista, joista vähintään yksi on liikkuva ja jotka on valmistettu tiettyyn käyttötarkoitukseen (katso konedirektiivin pykälä 2).

Konedirektiivin mukaan koneiksi luetaan myös:

  • koneista tai monimutkaisista laitteistoista koostuva kokonaisuus
  • turvallisuuskomponentit
  • vaihdettavat varusteet, joilla voidaan muuttaa koneen perustoimintoja

Yllä olevien koneiden lisäksi on olemassa poikkeusluettelo koneista, jotka määritysten mukaan kuuluvat sovellusalueeseen, mutta joita koskevat yleensä muut määräykset.

 

Konedirektiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17. toukokuuta 2006 koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uusi versio)

Liittyvät standardit

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Lisätietoa:

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk