Suomi | suomi

EMC-direktiivi

Laitteistojen verkostoitumisen lisääntyessä ja sähkölaitteiden käytön lisääntyessä laitteiden sähkömagneettisia päästöjä koskeva EMC-direktiivi on edelleen erittäin merkityksellinen. Sähkölaitteet eivät häiritse ainoastaan muiden laitteiden toimintaa, vaan muodostavat – silloin kun sähkömagneettisia päästöjä ei hallita - merkittävän turvallisuusriskin ihmisille ja koneille.

Siksi EMC-direktiivi asettaa sähkömagneettista sietokykyä koskevat vaatimukset kaikille käyttöön otettavilla tai markkinoille tuotaville laitteille.

EMC-direktiivi löytyy myös Euroopan komission kotisivuilta.

EMC-direktiivin virallinen titteli

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/108/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2004, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 89/336/ETY kumoamisesta.

 

Liittyvät standardit

EN ISO 13849-1
EN 61326
IEC/TR 62685
EN 61784-3

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

;