Suomi | suomi

Perusstandardit (A+B-standardit)

Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta

Perusstandardit (A+B-standardit)

Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.

Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:

Turvallinen suunnittelu  
Yleiset suunnitteluohjeet, riskien arviointi ja riskien vähentäminen

EN ISO 12100

Suojavarusteiden valinta

 

Kiinteät ja siirrettävät erottavat suojavarusteet (turva-aidat, aidat, katteet)

EN ISO 14120

Erottaviin suojavarusteisiin liittyvät lukituslaitteet (turvaporttien lukitus jne.)

EN ISO 14119
Odottamattoman
käynnistyksen esto
EN 1037
Ei-erottavat suojavarusteet (valoristikot, valoaidat, skannerit, turvamatot, jne.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Kaksinkäsinkäyttölaitteet EN 574
Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet, Erottavat suojavarusteet, kiinteät ja siirrettävät EN ISO 14120
Hätäseis EN ISO 13850
Lisäsuojaustoimenpiteet  
Turvaetäisyydet (alaraajojen/yläraajojen suojaus) EN ISO 13857
Minimietäisyydet ruumiinosien puristumisen välttämiseksi EN 349
Ihmisen vartalomitat, pääsy konetyöpisteisiin, aukot, vartalomitat EN 547-1/-2/-3
Suojavarusteiden sijoitus kehon osien lähestymisnopeudet huomioiden EN ISO 13855
Toiminnallinen turvallisuus ja turvallisuustekniset vaatimukset  
Turvallisuuteen liittyvät ohjainten osat EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Turvallisuustekniset vaatimukset, pneumatiikka EN ISO 4414
Turvallisuustekniset vaatimukset, hydrauliikka EN ISO 4413
Sähkölaitteet EN 60204-1, EN 60947-5-sarja, DGUV määräys 3

 

Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on perustella huolella, miksi tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk