Suomi | suomi

Perusstandardit (A+B-standardit)

Koneiden ja laitteistojen turvallisuuden perusta

Perusstandardit (A+B-standardit)

Standardit ovat erilaisten sidosryhmien välisiä sopimuksia (valmistajat, käyttäjät, testilaitokset, työsuojeluviranomaiset ja hallitukset). Ne selostavat laadintahetken teknisen tason. Koneen tai tuotteen käyttöpaikasta riippuen niitä voivat koskea erilaiset asetukset, jotka edellyttävät erilaisten standardien käyttöä. Oikea valinta auttaa lakisääteisten vaatimusten noudattamisessa.

Perusstandardit (A- ja B-standardit) sisältävät perustiedot koskien suunnittelua, strategiaa ja työtapoja - koneiden ja laitteistojen turvallisuutta varten.

Tärkeimmät perusstandardit eli A- ja B-standardit:

Turvallinen suunnittelu (mekaniikka) EN ISO 12100
Suojavarusteiden valinta  

Kiinteät erottavat suojavarusteet (turva-aidat, aidat, katteet)

EN 953, EN ISO 14119

Siirrettävät erottavat suojavarusteet (turvaporttien lukitus jne.)

EN 953, EN ISO 14119
Odottamaton (uudelleen)käynnistys EN 1037
Ei-erottavat suojavarusteet (valoristikot, valoaidat, skannerit, turvamatot, jne.) EN 1760-3, EN 61496
Kaksinkäsinkäyttölaitteet EN ISO 13855, EN 574
Pääsyä rajoittavat säädettävät suojavarusteet EN 953
Hätäseis/pysäytys EN ISO 13850
Suojavarusteiden toimivuus  
Turvaetäisyydet (alaraajojen/yläraajojen suojaus) EN ISO 13857
Minimietäisyydet (ruumiinosien puristumissuojaus) EN 349
Pääsy konetyöpisteisiin EN 547-1/-3
Suojavarusteiden sijoittelu EN ISO 13855
Turvallinen suunnittelu  
Mekaniikka EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Paineilmalaitteet EN ISO 4414
Hydraulilaitteet EN ISO 4413
Sähkölaitteet EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Suojavarusteilla pyritään mahdollisuuksien mukaan suojaamaan ihmiset toiminnassa olevan koneen aiheuttamilta vaaroilta. Valmistaja on velvollinen valitsemaan asianmukaisen suojavarustuksen. Se ei saa suurentaa vaaraa eikä estää koneen toimintaa. Valmistajan intresseissä on huollella perustellun valinnan pohjalta, että tiettyjä liikkuvia osia ei varusteta suojavarusteilla.

Koneiden suojavarusteita koskevat useat kattavat asetukset. Suurin osa on koottu konedirektiiviin 2006/42/EY.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

;