Suomi | suomi

Toiminnallinen turvallisuus

Turvallisuutta vaaratilanteisiin hätäpysäytyksellä

Vaarojen syyt ja niiden välttämiseksi käytettävät tekniset toimenpiteet ovat hyvin erilaisia. Erilaiset turvallisuustyypit erotetaan esim. mahdollisen vaaran syyn perusteella.

Toiminnallisesta turvallisuudesta puhutaan, kun turvallisuus on riippuvainen sähköisen (S), elektronisen (E) tai ohjelmoitavan elektronisen (OE) järjestelmän (ts. S/E/OE-järjestelmän) oikeasta toiminnasta.

Toiminnalliselle turvallisuudelle asetettavissa vaatimuksissa riskiarvioinnilla on keskeinen rooli. Koneien riskiarvioinnissa ja riskien vähentämisessä sekä turvallisuustoimintojen arvioinnissa ja varmennuksessa tehtävät vaiheet on selostettu standardeissa EN ISO 12100, 13849-1/-2 ja EN 62061. Turvallisuuden eheystason (PL, SIL) vaatimukset perustuvat riskiarviointiin.

Yleiskuva aiheesta

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk