Teknologiset virstanpylväät

Pilz on kirjoittanut teollisuuden historiaa innovatiivisilla tuotteillaan. Ohjaustekniikan alalla olimme yksi ensimmäisistä toimittajista maailmassa. Vuonna 1986 Pilz kehitti koteloidun kompaktin kytkennän, joka korvasi kontaktorien monimutkaisen kaapeloinnin. Pilzin tuotekehitysinsinöörit hyödynsivät kerättyä tietotaitoa ja kehittivät PNOZ-tuotemerkin. PNOZ-hätäpysäytysrele oli ensimmäinen ja tähän saakka maailman eniten käytetty turvarele. Siitä on jo tullut käsite turvareleiden alalla.

PNOZmulti-turvareleiden uusimmasta sukupolvesta
EUROPILZ SYSTEM

Nykyisten ohjelmoitavien turvallisuusohjausten historia alkaa vuodesta 1969, jolloin Pilz kehitti EUROPILZ-järjestelmän. Kyse oli täydellisestä Euro-korttiohjelmasta teollisuusohjausten rakentamiseen. Tältä pohjalta Pilz saattoi vuonna 1974 vastata markkinoiden kysyntään ”vapaasta ohjelmoinnista“ PC4K-ohjauksella. Sitä seurasi PITRONIK-kompaktiohjaus vuonna 1976 sekä PITRONIK P8, joka voitiin ohjelmoida ohjelmointisarjalla ja tavanomaisella tietokoneella. Vuonna 1995 syntyi ensimmäinen ohjelmoitava PSS 3000 -turvallisuusohjaus. Tällä järjestelmällä Pilz avasi uusia teitä turvallisuuteen liittyvien sovellusten elektronisiin ratkaisuihin.

Yhdellä silmäyksellä: tärkeitä innovaatioita Pilziltä

1964 Yksi ensimmäisistä releistä – Elohopea-aikarele
1968 Ensimmäinen kaksinkäsinkäyttörelesarja S-68
1969 Ensimmäinen ohjausjärjestelmä – EUROPILZ SYSTEM
1974 Ensimmäinen ohjelmoitava ohjaus – PC4K
1986 Tehokas PLC – PITRONIK P9
1987 Hätäpysäytysrele PNOZ
1995 Ensimmäinen ohjelmoitava turvallisuusohjaus PSS 3000
1999 Ensimmäinen turvallinen kenttäväyläjärjestelmä – SafetyBUS p
2002 Ensimmäinen konfiguroitava pienohjaus – PNOZmulti
2004 Ensimmäinen koodattu turvarele PSENcode
2006 Ensimmäinen turvakamerajärjestelmä – SafetyEYE
2009 Ensimmäinen automaatiojärjestelmä turvallisuutta ja automaatiota varten – PSS 4000
2013 Ensimmäinen kansainvälinen koneturvallisuustutkinto – CMSE®
2016 Verkkopohjainen visualisointiohjelmisto – PASvisu
2016 Ensimmäinen tyypin 3 valoverho - PSENopt II
2018 Ensimmäinen palvelurobotiikkamoduuli - PRBT, PRCM, PRTM, ROS
2018 Ensimmäinen Security-tuote - SecurityBridge
2019 CECE - ensimmäinen sertifioitu CE-merkintätutkinto

 

Huippukeksinnöt: elohopeareleistä visualisointiohjelmistoihin

Ensimmäinen teollisuuselektroniikkalaitevalmistaja

Pilz pani alulle tärkeitä standardeja ja direktiivejä varmistaakseen, että turvallisuuteen suhtaudutaan kaikkialla samalla tavoin. Pilz asetti jo 70-luvulla mittapuut elektronisten osien standardoinnille. Pilz kehitti suurteollisuuden kanssa 35 mm rivikiinnitysmittanormin, josta tuli vähitellen standardi.
Pilz oli siten ensimmäinen teollisuuselektroniikkalaitteiden valmistaja, joka pystyi tarjoamaan markkinoille DIN-turvareleitä. N-35-sarjan aikareleet voitiin kiinnittää suoraan DIN-kiskoon ja mahdollistivat näin paljon nopeamman asennuksen. Releitä täydennettiin myöhemmin muilla tuotteilla, kuten valvonta- ja kaksinkäsinkäyttöreleillä, jotka laajensivat sarjan käyttökohteita.

1970 relesarja N-35

Yhdessä menestykseen: Pilzin kumppanit

Historia herää eloon: kuuntele, kun entiset työntekijämme kertovat ajasta, jolloin kehitimme tärkeitä teknologisia virstanpylväitä ja miten he kokivat erityisen perhe- ja yrityshistorian.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk