Ympäristösuojelu ja energiatehokkuus Pilzissä

Pilzin integroitu energia- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä

Pilz valvoo jatkuvasti energiatehokkuuttaan ja ympäristötoimiaan integroidulla energia- ja ympäristöjohtamisjärjestelmällä mahdollisten puutteiden havaitsemiseksi ja hukan välttämiseksi. Tavoitteemme on parantaa jatkuvasti energiatehokkuutta ja ympäristönsuojelua.

Energia- ja ympäristöjohtamisjärjestelmä

Pilzillä on maaliskuusta 2016 lähtien ISO 50001 Energiajohtamisjärjestelmä ja ISO 14001 Ympäristöjohtamisjärjestelmä. Ne auttavat meitä toimimaan ja tuottamaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti.

Toimittajat

Toimittajat on integroitu tiiviisti Pilzin saastejohtamisjärjestelmään. Energiatehokkuus ja ympäristönsuojelu ovat tärkeitä valintakriteerejä tuotteiden ja palvelujen hankinnassa.

Ympäristönsuojelu eri alueilla

Raaka-aineet:

Pilz pakkaa tuotteensa 100-prosenttiseen kierrätyspaperiin. Tämä säästää raaka-aineita ja minimoi kalvojätteen.

CO2-päästöt:

Maalämmöllä lämmitettävä Pilzin uusi pääkonttori ja Peter Pilz -teknologiakeskuksen betoniytimen aktivointi alentavat CO2-päästöjä. Sähköä tuotetaan aurinkopaneeleilla.

Vaaralliset aineet:

Saastetasapainoa on parannettu pysyvästi vaihtamalla lyijyttömään juottamiseen.

Jätteet:

Jätteet kierrätetään.

Tuotteet ja järjestelmät

Kestävyys on tärkeä osa Pilzin liiketoimintaperiaatteita. Pilz on ilmoittanut tavoitteekseen kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita käyttämällä ekologisia materiaaleja ja energiaa säästäviä tekniikoita. Energiatehokkuus on yksi niistä erityisvaatimuksista, jotka kehitysosasto asettaa uusille tuotteille ja teknologisille edistysaskeleille. Tällä varmistetaan, että asia huomioidaan jo tuotteen elinkaaren alussa. Tämä koskee niin ohjauksia, kytkimiä ja antureita kuin toimilaitteisiin liittyviä toimintoja. 

Sitoutuminen kestävyyteen ja ympäristönsuojeluun

Blue Competence -aloite

Pilz kuuluu VDMA:n Blue Competence -kestävyysaloitteeseen. Blue Competencen tavoitteena on suojella ympäristöä innovatiivisilla tekniikoilla, säästää resursseja, parantaa elämänlaatua ja lisätä tuotannon tehokkuutta. Kumppanuutemme myötä sitoudumme noudattamaan kone- ja laitosrakentamisen 12 kestävyysohjenuoraa  (www.bluecompetence.net/about).

ÖKOPROFIT-sinetti

Jo vuodesta 2007 Pilz palkittiin ympäristönsuojelupanostuksistaan Esslingenin kaupungin ÖKOPROFIT-sinetillä.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk