Suomi | suomi

Ostfildern, 19.3.2019

Koneturvallisuus: Pilz laajentaa kansainvälistä palvelutarjontaansa - Hyvää matkaa! US-vaatimustenmukaisuus koneille

Pilz laajentaa kansainvälistä palvelutarjontaansa koneturvallisuuden alalla: Pilz tukee kaikkialla maailmassa yrityksiä, jotka vievät koneita Yhdysvaltoihin. Näin valmistajat ja käyttäjät voivat varmistaa, että niiden koneet ja laitteistot täyttävät Yhdysvaltojen koneturvallisuusvaatimukset.

Koneiden maahantuontiin ja käyttöönottoon Yhdysvalloissa liittyy monimutkaisia vaatimuksia, jotka voivat lisäksi vaihdella osavaltioittain ja alueittain. Pilz tarjoaa nyt palvelupaketin koneiden vaatimustemukaisuusarviointiin Yhdysvaltojen markkinoita varten. Asiakkaan yhteistyökumppani on näissä tapauksissa kyseisen maan Pilz-tytäryhtiö. Paikallinen yhteyshenkilö koordinoi koko projektin ja hyödyntää siinä tunnettujen yhdysvaltalaisten Pilz-asiantuntijoiden asiantuntemusta.

Täysi palvelu samasta paikasta:
Pilz laatii kaikki asiakirjat, joita paikalliset viranomaiset vaativat koneen sertifiointia varten. Pilzin asiantuntijat neuvovat jo koneen suunnitteluvaiheessa ja analysoivat suunnitelmat Yhdysvaltojen sähkövaatimusten perusteella. Sen jälkeen Pilz suorittaa asiakkaan puolesta kaikki vaadittavat toimenpiteet riskiarvioinnista LoTo-järjestelmään (suojaa vaarallisilta energioilta) ja validointiraporttiin – mukaan lukien paikallisten viranomaisten hyväksynnät.

Yhdysvaltojen monimutkaiset vaatimukset
Yhdysvalloissa on erilaisia tuotestandardeja, palosuojelumääräyksiä (”Fire Codes") sekä sähkönormeja ja kansallisia lakeja, joissa määritellään miten koneturvallisuus varmistetaan. Tämä koskee sekä uusia, käytettyjä että muutettuja tai laajennettuja koneita.

Jos valmistaja myy koneita Yhdysvaltoihin, hänen on varmistettava, että kaikki vaatimukset täytetään jo suunnitteluvaiheessa, jotta käyttölupa saadaan vaikeuksitta sijoituspaikassa. Koneiden käyttäjillä on velvollisuus turvata koneella työskentely asianmukaisilla toimenpiteillä. Näihin kuuluu ns. LoTo-järjestelmä vaarallisten energioiden hallintaan tai vastaavien koulutusten antaminen.

Koneen matkapassi
Vaikka tavoite on kaikkialla maailmassa sama ”turvallinen työpaikka“, koneiden ja laitosten turvallisuutta koskevat asetukset ja lait vaihtelevat alueittain, osittain jopa maittain. Kone, joka vastaa yhden maan direktiivejä ja normeja, ei ehkä vastaa jonkun toisen maan määräyksiä. Koneiden viejät kohtaavat siten monimutkaisia vaatimustenmukaisuus- ja lakikysymyksiä. Käyttäjien, esim. kansainvälisten yritysten on puolestaan täytettävä kunkin maan lakisääteiset vaatimukset.
Yli 300 asiantuntijaa 42 tytäryhtiössä tukee valmistajia, viejiä ja käyttäjiä koneiden viennissä, käyttöönotossa ja vaatimustenmukaisuusarvioinnissa Tällaisella ”koneen passilla” Pilz voi helpottaa pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Pilz tarjoaa palvelupaketin koneiden vaatimustemukaisuusarviointiin Yhdysvaltojen markkinoita varten.
Pilz tarjoaa palvelupaketin koneiden vaatimustenmukaisuusarviointiin Yhdysvaltojen markkinoita varten. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Pilz tarjoaa palvelupaketin koneiden vaatimustenmukaisuusarviointiin Yhdysvaltojen markkinoita varten. © IStock.com/sturti, © Pilz GmbH & Co. KG

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: