Ostfildern, 29.5.2018

Enemmän tehoa ja parempi turvallisuus! - Pilz laajentaa konfiguroitavia PNOZmulti 2 -pienohjauksia kaksinapaisella puolijohdelähtömoduulilla PNOZ m EF 8DI2DOT

Konfiguroitavien PNOZmulti 2 -pienohjausten uusi kaksinapainen puolijohdelähtömoduuli PNOZ m EF 8DI2DOT varmistaa mekaanisten puristimien turvallisen valvonnan. Se mahdollistaa puristimien varoventtilien ja muiden kaksinapaisesti kytkettävien toimilaitteiden yksinkertaisen ja turvallisen ohjauksen. Näin mekaanisista puristimista voidaan tehdä turvallisempia ja selkeästi tuottavampia.

Uudet kaksinapaiset moduulit tukevat käyttäjiä, joilla painopiste on puristimen tehokkuudessa.

Yksi moduuli kaikille turvallisuustoiminnoille
Monta toimintoa – yksi ratkaisu: Uudessa kaksinapaisessa puolijohdelähtömoduulissa on kaksi puolijohdeturvalähtöä, joita voidaan käyttää puristimien varoventtiilien tai muiden kaksinapaisesti kytkettävien toimilaitteiden ohjaukseen. Uuden moduulin kahdeksalle tulolle voidaan konfiguroida yksilölliset suodatinajat häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi erilaisilla tulosignaaleilla. Sovelluksesta riippuen saavutetaan luokka PL e standardin EN ISO 13849-1 mukaan tai SIL CL 3 standardin IEC 62061 mukaan. PNOZmulti-2-perusyksikön kanssa uusi PNOZ m EF 8DI2DOT -puolijohdelähtömoduuli mahdollistaa koko puristimen turvatoimintojen luotettavan valvonnan.

Suuri valikoima ”puristin“-moduuleja
Sertifioidut puristinmoduulit PNOZmulti Configurator -ohjelmistossa tekevät käytöstä helppoa ja taloudellista. Yhtä helposti onnistuvat erilaisten käyttötapojen konfigurointi, kuten säätökäyttö, automaattikäyttö ja yksittäisliike, mekaanisen nokkakytkinlaitteiston tai kosketuksettoman suojalaitteiston valvonta, akselirikon valvonta, puristimen varoventtiilin ohjaus sekä vapautus kaksinkäsinkytkennällä. Nopea suunnittelu säästää aikaa ja rahaa.

Myös monimutkaisissa sovelluksissa
Ohjelmistotyökaluun konfiguroidaan jokaiselle laajennusmoduulille itsenäinen mIQ-moduuliohjelma moduulikohtaisilla asetuksilla sekä 256 liitäntälinjaa. Käyttäjäohjelma koostuu pääohjelmasta ja yhdestä tai useammasta moduuliohjelmasta. Puristinelementit konfiguroidaan suoraan moduuliohjelmassa ja ohjelma suoritetaan hajautetusti moduulissa: näin saavutetaan selkeästi lyhyemmät n. 3 ms jaksonajat.
Lähtöjen ohjaus on erittäin nopea, mikä mahdollistaa < 8 ms reaktioajat. Tämä mahdollistaa puristimien nopeamman pysäytyksen ja parantaa käyttäjien turvallisuutta.

Lisätietoa konfiguroitavan PNOZmulti 2 -ohjausjärjestelmän laajennusmoduuleista

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen uusi kaksinapainen puolijohdelähtömoduuli PNOZ m EF 8DI2DOT huolehtii kokonaisen puristimen turvallisuudesta.
Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen uusi kaksinapainen puolijohdelähtömoduuli PNOZ m EF 8DI2DOT huolehtii kokonaisen puristimen turvallisuudesta.

Konfiguroitavan PNOZmulti 2 -pienohjauksen uusi kaksinapainen puolijohdelähtömoduuli PNOZ m EF 8DI2DOT huolehtii kokonaisen puristimen turvallisuudesta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: