Suomi | suomi

Ostfildern, 18.6.2018

CE-merkintä BMW-konsernin avustajarobottijärjestelmille - Pilz turvaa MRK-sovellukset autonvalmistuksessa

BMW tekee tiivistä yhteistyötä Pilzin kanssa avustajarobottien turvallisuuden varmistamiseksi: Automaatioyritys suorittaa vaatimustenmukaisuusarvioinnin ja CE-merkinnän. Näin Pilz varmistaa BMW-konsernin tuotantopisteissä turvallisen ihmisen ja robotin yhteistoiminnan (MRK).

Erityisen haastavia turvallisuuden kannalta ovat sellaiset työpaikat, joissa ihmiset ja robotit tekevät yhteystyötä ilman erottavia suojavarusteita. BMW luottaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa tässä asiassa Pilzin asiantuntemukseen: Automaatioyritys suorittaa BMW-konsernin eri toimipaikoissa Saksassa, Englannissa ja Yhdysvalloissa viranomaisten vaatimat vaatimustenmukaisuustarkistukset: riskiarvioinnista turvallisuuskonseptiin, validoinnista CE-merkintään.

Pilz ottaa vastuun maailmanlaajuisesti
Valtuutettuna Pilz allekirjoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja ottaa näin vastuun siitä , että kaikki sovellukset täyttävät kyseisen markkinan vaatimukset. BMW-konserni hyödyntää tuotannossaan joustavia robottiavustajajärjestelmiä. Työntekijät ja robotit työskentelevät vieri vieressä – ilman suoja-aitoja.

Koskettaa kyllä, satuttaa ei
ihmisten ja robottien välillä saa ja pitääkin sattua törmäyksiä, ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa vaaraa ihmisille. Siksi MRK-sovellusten validointi on erityisen tärkeässä roolissa: Pilzin asiantuntijat määrittävät turvallisen ja luotettavan mittausmenetelmä avulla ovatko mahdolliset törmäykset vaarallisia. Pilz käyttää tähän itse kehittämäänsä törmäysmittaussarjaa.

Ihmisen ja robotin yhteistyö voimansiirron asennuksessa, BMW-konserni, Dingolfingin tehdas: BMW tekee yhteistyötä Pilzin kanssa turvallisuuden parantamiseksi. Kuva: BMW-konserni
Ihmisen ja robotin yhteistyö voimansiirron asennuksessa, BMW-konserni, Dingolfingin tehdas: BMW tekee yhteistyötä Pilzin kanssa turvallisuuden parantamiseksi. Kuva: BMW-konserni

Ihmisen ja robotin yhteistyö voimansiirron asennuksessa, BMW-konserni, Dingolfingin tehdas: BMW tekee yhteistyötä Pilzin kanssa turvallisuuden parantamiseksi. Kuva: BMW-konserni

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: