Ostfildern, 20.4.2018

Pilz SecurityBridge suojaa ohjauksia manipulaatiolta ja luvattomalta käytöltä

Kun ihmiset, koneet ja teolliset prosessit verkottuvat älykkäästi, ne ovat myös haavoittuvaisempia. SecurityBridge suojaa konfiguroitavat PNOZmulti 2 -pienohjaukset ja PSS 4000 -automaatiojärjestelmän verkkopohjaisilta hyökkäyksiltä ja luvattomalta käytöltä. Koneet ja laitteistot ovat näin ollen turvassa ja suojattuja, mikä parantaa työntekijöiden turvallisuutta ja koneiden käytettävyyttä.

Turvallisuusratkaisujen on suojattava ihmisiä ja koneita ja tarjottava samalla Smart Factoryn vaatima joustavuus ja käytettävyys. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa Safetyyn & Securityyn, jota tuetaan laitteistoratkaisuilla, kuten Pilz SecurityBridgellä.

Ei pelkästään turvallinen, vaan myös turvattu
SecurityBridge laajentaa Pilzin tuotevalikoimaa Industrial Securityn alalla. Pilz SecurityBridge suojaa ohjelmointi- ja konfigurointityökalujen ja ohjausten välisiä yhteyksiä manipulaatiolta havaitsemalla esim. automaatioprojektin luvattomat muutokset. SecurityBridge toimii samalla tavoin kuin palomuuri. Palomuureista poiketen se ei vaadi työlästä konfigurointia ja se voidaan ottaa helposti käyttöön sovelluskohtaisten esiasetusten ansiosta.
Käyttäjät hyötyvät turvallisuuden lisäksi myös paremmasta käytettävyydestä, koska vain tarvittavat tiedot (autorisoidut konfiguraatiot ja prosessitiedot) siirretään.

Secure by design
Pilz kehittää tuotteita myös Securityn näkökulmasta standardin IEC 62443-4-1 mukaisessa TÜV-sertifioidussa prosessissa. Näin huomioidaan etukäteen esim. protokollien ja salausmenetelmien uhkakuvat, vahvuudet ja heikkoudet.
Sekä Securitylle että Safetylle pätee: Jotta tekniset toimenpiteet toimisivat, niitä on tuettava organisatorisilla toimenpiteillä, kuten menettelyohjeilla, käytännöillä ja koulutuksilla. Pilz Academy tarjoaa siksi Industrial Security -aiheisia koulutuksia.

Täältä löydät lisätietoa Pilz SecurityBridgestä

Pilz SecurityBridge asennetaan yritysverkkoon ja se estää ohjausten luvattoman käytön.
Pilz SecurityBridge asennetaan yritysverkkoon ja se estää ohjausten luvattoman käytön.

Pilz SecurityBridge asennetaan yritysverkkoon ja se estää ohjausten luvattoman käytön.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: