Suomi | suomi

Ostfildern, 10.7.2017

Verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiratkaisun uusi versio - optimaalinen yhdistelmä ohjausta ja visualisointia

Pilz laajentaa verkkopohjaista PASvisu-visualisointiratkaisua: Hälytysten hallinnan lisäksi ratkaisussa on OPC UA-liitäntä pienohjausten kytkemiseen. Konfiguroitavien PNOZmulti-pienohjausten käyttäjille PASvisu tarjoaa suoran liitännän. Käytettävissäsi ovat siten ohjausohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus.

Pilz panostaa uudella PASvisu-visualisointiratkaisullaan erityisen tiiviiseen ohjauksen ja visualisoinnin yhteistoimintaan. Mitä syvemmälle työkalu on juurtunut koneeseen tai laitteistoon, sitä enemmän tietoa se voi tallentaa ja antaa käyttäjälle. Tämä tarjoaa etuja kaikissa vaiheissa, suunnittelusta ajoon ja huoltoon: virhelähteet ja huoltoajat vähenevät.

Avoin kaikille järjestelmille – ja Pilz-ohjauksille
OPC UA-liitännän ansiosta PASvisu voidaan liittää kaikkiin markkinoilla oleviin ohjauksiin. Ohjauksen kaikki muuttujat voidaan siten käsitellä PASvisussa. Pilz-ohjausten yhteydessä kytkentä on vielä helpompaa ja tehokkaampaa: Pilzin PLC-ohjausten lisäksi PASvisu voidaan nyt liittää myös konfiguroitavaan PNOZmulti-pienohjaukseen. Tämä tarjoaa käyttöön vielä useampia toimintoja: Ohjelma seuraa mm. PNOZmultilla ohjattavien laitteiden tuloja ja lähtöjä. Suorayhteyden ansiosta käytettävissäsi ovat nyt PASvisun käytännölliset diagnoosimahdollisuudet. Nopeampi diagnoosi lyhentää seisonta-aikoja.

Uusi hälytystoiminto
Yksi PASvisun uusista toiminnoista on hälytysten hallinta. Se mahdollistaa hälytysten luomisen ja kuittaamisen sekä aktiivisten ja historiallisten hälytysten luettelon laatimisen ja viennin csv-tiedostona. Visualisointiin voidaan käyttää aktiivista hälytystilaa tai hälytysbanneria PASvisu Runtimen suodatustoiminto ja kaikkien hälytysten kielen vaihto täydentävät toimintovalikoiman.

PNOZmulti-pienohjaukset voidaan nyt liittää suoraan PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus.
PNOZmulti-pienohjaukset voidaan nyt liittää suoraan PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus.

PNOZmulti-pienohjaukset voidaan nyt liittää suoraan PASvisu-visualisointiohjelmistoon. Käytettävissäsi ovat ohjelmiston kaikki toiminnot ml. diagnoosimahdollisuus.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: