Suomi | suomi

Ostfildern, 7.9.2017

Pilz antaa tukea kansainvälisessä vaatimustenmukaisuusarvioinnissa: Varmin tie kohti NR-12-vaatimusten mukaista konetta - koneturvallisuus: passi Rioon

Pilz laajentaa vaatimustenmukaisuusarviointipalvelutarjontaansa: Automaatioyritys auttaa asiakkaitaan varmistamaan, että sen koneet ovat NR-12:n mukaisia ja avaa siten koneiden valmistajille ja omistajille ovet Brasilian markkinoille. Sillä: Jos valmistaja haluaa myydä koneita Brasiliaan, koneet on toimitettava brasilialaisen standardin NR-12 mukaisina. Koneiden omistajat NR-12 puolestaan velvoittaa suojaamaan työntekijät asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä.

Pilz tarjoaa nyt maailmanlaajuisesti palvelupaketin vaatimustenmukaisuusarviointia varten. Pilz huolehtii riskiarvioinnista, varmistaa, että kone täyttää standardin NR-12 terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja validoi koneen valmistajan tiloissa. Kun kaikki tarvittavat asiakirjat on käännetty portugaliksi, Pilz huolehtii koko prosessista aina NR-12 mukaiseen viranomaisrekisteröintiin saakka. Automaatioyritys tarjoaa lisäksi tukea käyttöönoton ja sitä seuraavan validoinnin yhteydessä.

Paikallinen tieto, maailmanlaajuinen kysyntä
Pilz voi varmistaa kansainvälisesti toimiville asiakkailleen NR-12-vaatimustenmukaisuuden kaikkien tytäryhtiöidensä kautta. Pilz tarjoaa asiakkailleen kansainvälisesti yhdenmukaisen palvelun yhden paikallisen kumppanin kautta. Muiden maiden Pilz-asiantuntijat voivat hyödyntää brasilialaisten kollegojen asiantuntemusta: Pilz Brasilia on virallisesti akkreditoitu ”Professional Legalmente Habilitado” ja valtuutettu tarjoamaan NR-12-standardin mukaisia palveluja koneiden käyttäjille ja valmistajille.
”Pilz pystyy tarjoamaan ja käyttämään rajat ylittävää paikallista tietoa ja tarjoamaan kaikkialla saman ammattimaisuuden ja laadun“, hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz toteaa. ”EU:n alueella tarvittavan CE-merkinnän lisäksi voimme nyt avata asiakkaillemme ovet Brasilian markkinoille.“

NR-12: Konepassi
Brasiliassa NR-standardeilla on määritetty, miten turvallisuus on varmistettava työpaikalla. Kaiken kaikkiaan on 34 turvallisuutta käsittelevää NR-standardia. Koneiden ja laitosten turvallisuutta käsittelevä NR-12 muistuttaa konedirektiiviä 2006/42/EY mutta sisältää lisäksi mm. erikoisvaatimuksia kansainvälisistä B- ja C-standardeista.
Konetta ei hyväksytä Brasiliassa ennen kuin NR-12:n vaatimukset täyttyvät ja ne on dokumentoitu virallisesti. Tällaisella ”konepassilla” Pilz avaa koneita vieville yrityksille ovia uusille markkinoille.

Pilz tukee kaikessa riskiarvioinnista turvallisuuden vahvistukseen standardin NR-12 vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.
Pilz tukee kaikessa riskiarvioinnista turvallisuuden vahvistukseen standardin NR-12 vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Pilz tukee kaikessa riskiarvioinnista turvallisuuden vahvistukseen standardin NR-12 vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: