Suomi | suomi

Ostfildern, 29.3.2017

Pilzin liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 300 miljoonaa euroa ja yhtiö investoi tutkimukseen ja tuotekehitykseen - ”Me muovaamme muutoksen“

Pilz GmbH & Co. KG -konserni kasvoi edelleen viime vuonna: Stuttgartilainen automaatioyritys kasvatti liikevaihtonsa 306 miljoonaan euroon ja 40 tytäryhtiön työntekijämäärä oli noin 2200. Pilz investoi noin 7 miljoonaa euroa uuden tutkimus- ja tuotekehitysyksikköön. Vuoden 2017 lopussa hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz jää kokonaan pois yhtiön operatiivisesta johdosta ja luovuttaa perheyrityksen ohjat kokonaan Susanne Kunschertin ja Thomas Pilzin käsiin.

”Teollisuudessa on meneillään muutosprosessi. Verkottuminen ja liiketoimintaprosessien digitalisaatio eivät muuta ainoastaan tuotantoa, vaan myös tapaa, jolla työskentelemme yhdessä. Olemme sijoittuneet hyvin muovaamaan tätä muutosta” Pilz GmbH & Co.KG:n hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz toteaa vuoden 2016 tuloksia tarkasteltaessa.

Pilzin liikevaihto ylitti vuonna 2016 ensimmäisen kerran 300 miljoonaa euroa: Se kasvoi 6,2 prosentilla 306 miljoonaan euroon. 31.12.2016 konserni työllisti 2 172 työntekijää (+6,9 %) 40 maassa toimivissa tytäryhtiöissään. Ostfildernin päätoimipaikassa työskenteli vuoden 2016 lopussa 1025 työntekijää, heistä 38 harjoittelijoita. Vuonna 2017 Pilz perustaa konserniin lisää työpaikkoja, erityisesti asiakaspalvelun ja tuotekehityksen alalla.

Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen
Vuonna 2016 tutkimuksen ja tuotekehityksen osuus liikevaihdosta oli jälleen 19,8 %, mikä korostaa Pilzin asemaa yhtenä automaatioalan innovatiivisimmista yrityksistä. Pilz investoi nyt Ostfildernin
päätoimipaikassa 7 miljoonaa euroa tutkimukseen ja tuotekehitykseen: Kun tuotanto on nyt käynnistynyt uudessa Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksessa, entinen tuotantoalue muutetaan huippumoderniksi tutkimus- ja tuotekehityskeskukseksi. Rakennustöiden valmistuttua 7300 m2 keskuksessa työskentelee noin 330 insinööriä kehittämässä tuotteita ja teknologioita tulevaisuuden automaatiota varten.

Painopisteenä asiakaskeskeisyys
Viennin osuus kasvoi vuonna 2016 0,3 prosenttiyksiköllä 71,2 prosenttiin. Kansainvälisen kasvun varmistamiseksi maailmanlaajuisesti tunnettu turvallisuuden lähettiläs laajentaa myös myynti- ja palveluverkostoaan: Pilz South East Asian juhlallisten avajaisten myötä Pilzin tytäryhtiöiden lukumäärä nousi 40:een. Perheyritys parantaa myös asiakaspalvelua avaamalla lukuisia uusia toimipisteitä nykyisiin tytäryhtiöihin. ”Digitaaliset liiketoimintaprosessit eivät korvaa asiakaskontaktia“, Renate Pilz toteaa.

Vuonna 2016 Pilz keräsi noin 75 % liikevaihdostaan Euroopasta, noin 15 % Aasiasta ja noin 10 % Amerikoista. Vuoden 2015 eniten kasvaneihin tytäryhtiöihin lukeutuivat Aasian maiden lisäksi Intian, Brasilian ja Etelä-Euroopan maayhtiöt.

Robotiikka on tulevaisuuden markkina
Pilz on automaatioratkaisujen toimittaja, ja turvallisuus on ydinosaamistamme ja oleellinen osa jokaista ratkaisua. Turvaohjaustekniikka oli entiseen tapaan tärkein liikevaihdon lähde. Antureiden ja käyttöjen merkitys kasvoi edelleen.

Vuonna 2016 ohjaus- ja käyttötekniikka olivat absoluuttisesti katsottuna tärkeimmät liikevaihdon lähteet (66 %), mutta anturitekniikka (15 %) ja palvelut (13 %) ovat jo tänään tärkeitä liikevaihdon kannalta. Pilzin palvelutarjonta eli neuvonta, suunnittelu ja koulutus on pitkään ollut tärkeä liikevaihdon lähde. Erityisessä asemassa on turvallinen robotiikka: teollisuusrobottien määrän kasvaessa mahdollisimman tiiviin yhteistoiminnan merkitys kasvaa jatkuvasti. Pilz on viime vuosien aikana vahvistanut asemaan turvallisuuden asiantuntijana ja tukee mm. johtavia saksalaisia autonvalmistajia ihmisen ja robottien yhteistoiminnan toteutuksessa.

Pilz hoitaa sukupolvenvaihdoksen hallitusti ja menestyksekkäästi
Vuoden 2017 lopussa hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz jää kokonaan pois yhtiön operatiivisesta johdosta ja luovuttaa perheyrityksen ohjat kokonaan Susanne Kunschertin ja Thomas Pilzin käsiin. Renate Pilz vastaa vielä vuoden 2017 loppuun saakka liiketoiminta-alueesta Markkinat, mutta luovuttaa sen vuonna 2018 Susanne Kunschertin käsiin.

”Perheyrityksen johto on kokonaan lasteni käsissä: He johtavat yritystä jatkossa yritysarvojemme ja strategiamme mukaisesti“, Renate Pilz päättää.

”Me muovaamme muutoksen“: Turvallinen robotiikka on yksi Pilzin tulevaisuuden markkinoista

”Me muovaamme muutoksen“: Turvallinen robotiikka on yksi Pilzin tulevaisuuden markkinoista

Vuoden 2017 lopussa hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz jää kokonaan pois yhtiön operatiivisesta johdosta ja luovuttaa perheyrityksen ohjat kokonaan Susanne Kunschertin ja Thomas Pilzin käsiin.

Vuoden 2017 lopussa hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz jää kokonaan pois yhtiön operatiivisesta johdosta ja luovuttaa perheyrityksen ohjat kokonaan Susanne Kunschertin ja Thomas Pilzin käsiin.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: