Suomi | suomi

Ostfildern, 27.11.2015

Tiedonvaihtoa Industrie 4.0:stä Pilzin ja EU-komissaari Günther H. Oettingerin välillä: "Keskisuurten yritysten on oltava digitalisaation eturivissä“

Digitaalitalous ja -yhteiskuntakomissaari Günther H. Oettingerin vierailun aiheena oli Industrie 4.0:n tila, kun hän tutustui Pilz-automaatioyritykseen Ostfildernissä. Hän avasi Pilzin päätoimipaikassa uuden koulutustyöpajan, jossa työntekijät pätevöityvät tulevaisuuden teollisuutta varten. Vierailun yhteydessä EU-komissaarille esiteltiin ohjausratkaisuja verkotettua tehdasta varten. Lopuksi Pilz kertoi mitä mahdollisuuksia ja haasteita Industrie 4.0 tarjoaa keskisuurille yrityksille. EU-komissaarin ohella vierailuun osallistuivat Guido Wolf (MdL), CDU-puolueen huippuehdokas Baden-Württembergin 2016 valtionpäivävaaleille sekä Andreas Deuschle (MdL).

”Eurooppalaisilla ja saksalaisilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostaville keskisuurilla yrityksillä on tulevaisuudessa merkittävä rooli, jotta pärjäisimme globaalissa kilpailussa. Niiden on oltava teollisuuden digitalisaation kärjessä, sillä vain siten Eurooppa säilyttää johtavan taloudellisen asemansa“, Günther H. Oettinger toteaa. ”Pilz on eurooppalaisen ja saksalaisen kehityksen kärkinimiä”, hän toteaa.

 ”Nykyään digitaaliset tiedot ja niiden tehokas vaihtaminen tehostavat tuotantoprosessia. Ne näyttävät prosessiketjun todellisen arvon. Verkottuminen ei pelkästään lisäänny, siitä tulee tuottavuusloikan mittapuu“, Pilz GmbH & Co.KG:n hallituksen puheenjohtaja Renate Pilz painottaa keskustelussa Günther H. Oettingerin kanssa. "Digitaalinen muutos on siten tämän hetken suurin haaste teollisuudelle“, Renate Pilz jatkaa.

"Ratkaisevaa on se, että Pilzin kaltaiset yritykset pystyvät tulevaisuudessakin säilyttämään asiakaskeskeisyytensä, sillä siitä syntyy luottamussuhde asiakkaiden ja toimeksiantajien kanssa, joka on tänään tärkeämpi kuin koskaan ennen“, EU-komissaari toteaa.

Turvallisten automaatioratkaisujen toimittaja on osallistunut Industrie 4.0:n kehittämiseen tutkimusyhteenliittymän jäsenenä vuodesta 2010 eli alusta lähtien ja ankkuroinut turvallisuuden tulevaisuusprojektin menestyskriittiseksi tekijäksi. Pilz osallistuu useisiin toimielimiin, kuten Baden-Württembergin Allianz Industrie 4.0, SmartFactory KL -tutkimusohjelma ja tutkimuscampus Arena 2036, joiden tavoitteena on laatia yhteiset käyttökelpoiset standardit suojaus ja turvallisuus huomioiden.
 
Huipputyöntekijöitä "Smart Factorylle“
Työntekijöiden koulutus on tärkeää tulevaisuuden teollisuudelle. Kaksoiskoulutusjärjestelmä, jossa korkeakoulut ja yritykset toimivat kumppaneina, on herättänyt ihailua kansainvälisellä tasolla ja se on yhä useammin kopioitu saksalainen malli.

Pilzissä EU-komissaari Oettinger saattoi itse muodostaa kuvan koulutuksen laadusta: vierailun yhteydessä hän avasi uuden koulutustyöpajan, jossa perheyrityksen 35 opiskelijaa pätevöityvät tulevaisuuden ammatteihin. Opiskelijat esittelivät itse rakentamansa mallin avulla miten Pilzin automaatioratkaisut mahdollistavat kokonaisten laitosten ohjauksen ja valvomisen tavallisella tabletilla. "Nuorille Internet-teknologioiden käyttö on itsestään selvyys, he kasvavat niiden kanssa ja tuovat nämä teknologiat siten mukanaan myös yrityksiin ja tehdashalleihin“, Renate Pilz kertoo.

Industrie 4.0 Pilzin tuotannossa
Günther H. Oettinger tutustui myös uuteen Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskukseen, joka otettiin käyttöön lokakuun alussa. Pilz valmistaa siellä älykkäitä ohjauksia, antureita ja käyttöjä koneenrakennukseen. Pilz hyödyntää digitaalisia liiketoimintaprosesseja ja internet-teknologioita oman tuotantonsa optimointiin: Työkappalekuljettimet löytävät langattoman RFID-tekniikan avulla automaattisesti seuraavaan työpisteeseen; konedata kerätään ja analysoidaan Pilzin omassa pilvipalvelussa. Näin tilamuutokset tai kuluminen havaitaan ajoissa ja pysähtyneisyysaikoja voidaan rajoittaa.

Haasteina turvallisuus ja standardit
Pilz tiedostaa IT-turvallisuuden haasteet täysin verkotetussa tuotannossa. Siksi Pilz investoi kattavaan turvallisuusinfrastruktuuriin koko tietoliikenteen valvomiseksi. Näihin investointeihin sisältyy myös itsenäinen uusimpien standardien mukainen datakeskus. Jatkuva protokolladatan ja muiden tietojen analysointi mahdollistaa poikkeusten riittävän aikaisen tunnistuksen. Lisäksi yksittäisille tuotantoalueille asennettiin erilaisia palomuurijärjestelmiä, joilla pystyttiin yksilöllisesti määrittämään tarvittava aluekohtainen turvallisuustaso. Tämä minimoi seisokit ja turvallisuusriskit ja suojaa tietotaidon.
"Industrie 4.0 asettaa korkeat vaatimukset tietojen vastuulliselle käsittelylle. Automatisoitujen järjestelmien käytettävyys on siten riippuvainen suojauksesta ja turvallisuudesta“, Günther H. Oettinger selittää.

"Lisääntyvä verkottuminen ja internetin tunkeutuminen tehdashalliin on prosessi, joka on hallittava vaiheittain“, Renate Pilz sanoo. Sen osoittavat käynnissä olevat keskustelut tarvittavista standardeista. ”Industrie 4.0 tarvitsee luotettavia standardeja myös turvallisuudelle, sillä muuten ratkaisut eivät ole käytännöllisesti toteutettavia. Turvallisuuden lähettiläänä Pilz näkee tässä tärkeän tehtävän seuraaville vuosille, joka ratkaistaan yhteistyössä talouden ja poliittisen johdon kanssa“, hallituksen puheenjohtaja kertoi EU-komissaarille.
 

"Pilz on kehityksen kärjessä“: EU-komissaari Günther H. Oettinger (keskellä) ja Guido Wolf (MdL) (vasemmalla) kuulivat Pilziltä Industrie 4.0:n tilanteesta keskisuurissa yrityksissä. Lucas Fischer (oikealla) opiskelee sähkötekniikkaa Baden-Württembergin kaksoiskorkeakoulussa ja esittelee EU-komissaarille miten Pilzin ohjelmistot mahdollistavat kokonaisten laitosten ohjauksen tabletilla.
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: