Suomi | suomi

Ostfildern, 1.10.2015

Arvosuuntauksella menestykseen – Arvot luovat tulevaisuuden

2015 oli Pilzille erityisen mieleenpainuva vuosi: - Ensimmäisen Euroopan ulkopuolisen tuotantolaitoksen avaaminen Kiinan Jintaniin - Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksen rakentaminen Ostfilderniin ja laajentaminen Pilz Campukseksi - Uusi logo korostaa visuaalisesti Pilzin asemaa turvallisuuden ja automaation kokonaisratkaisujen toimittajana. - Pilz tuo markkinoille verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelman - Työntekijöiden määrä nousee tänä vuonna ensimmäisen kerran yli 2000:n. Pilz on hyvässä kasvussa. Se perustuu arvoihin ja perusvakaumukseen.

Samalla tavoin kuin yksityiselämässämme yhteiselo perustuu sääntöihin ja käytäntöihin, myös yrityksissä yhteispeli perustuu yhteiseen arvopohjaan. Pilzissä se perustuu kristillisiin juuriin. Sen arvoja ovat toisten arvostaminen ja kunnioittaminen, rehellisyys ja avoimuus, uskollisuus ja luotettavuus sekä avuliaisuus ja ahkeruus. Näihin perustuu ajatus vastuullisesti ajattelevista ja toimivista työntekijöistä. Perheyrityksenä Pilz määrittelee itsensä työntekijöidensä kautta. Kaikessa toiminnassa markkinoilla ja asiakkaiden suuntaan ilmennetään yrityksen arvoja luottamus, luotettavuus ja rohkeus.

Luottamus velvoittaa
Pilzin tuotteet ja ratkaisut huolehtivat jo vuosia ihmisten turvallisuudesta kaikkialla, missä on vaaraa aiheuttavia liikkeitä tai tapahtumia tehdashalleissa, kuten puristimien tai CNC-koneiden äärellä tai köysiradoissa, huvipuistoissa, teattereissa, rautateillä ja suuremmissa rakennuksissa. Edellytyksenä on luottamus Pilzin tekniikkaan - se jos mikä on suuri velvoite.

Rohkeus innovoida
Pilz tarjoaa täydellisiä automaatioratkaisuja ja turvallisuusratkaisuja – anturitekniikasta ohjaustekniikkaan ja toimilaitteisiin. Tästä vuodesta lähtien tuotevalikoimaa täydentää myös räätälöity visualisointi.

Verkkopohjaisella PASvisu-visualisointiohjelmalla käyttäjä saa täydellisen yleiskuvan automaatiosta. Verkkopohjainen ohjelmistoratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia koneiden käyttöön, valvontaan, analysointiin ja huoltoon. Visualisointiratkaisun tehokkuuden määrittää sen integrointi laitteiston ohjauskonseptiin. Olemme toimineet tämän filosofian mukaisesti PASvisu-ohjelmiston kehitystyön alusta lähtien: Pilz--ohjausratkaisujen käyttäjät voivat hyödyntää koneen ohjauksen kaikkia tietoja visualisointitehtäviin ja voivat siten käyttää, diagnosoida ja valvoa laitteistoja täydellisesti.

PASvisu on muiden ydintuotteiden tavoin täysin Pilzin omaa käsialaa: sen kehittivät Ostfilderin ohjelmistosuunnittelijat ja insinöörit yhteistyössä Irlannin Corkissa sijaitsevan ohjelmistokehityskeskuksen kanssa. Tällaisten tuotteiden kehittäminen vaatii osaamisen ja vastaavien resurssien lisäksi rohkeutta. Rohkeutta, koska kaikista suunnitelmista ja ennusteista vuolimatta ei ole mitään takuuta siitä, että panostukset tuottavat tulosta. Tuoteuutuus on vasta sitten innovaatio, kun markkinat ottavat sen vastaan. Teknologiajohtajuus ei itsessään tee yrityksestä menestyvää. Rakkaus tekniikkaan ja innovatiivisuus muuttavat rohkeuden innovaatioiksi.

Industrie 4.0 tarvitsee luotettavuutta
Viime vuosikymmenten aikana Pilz on kerännyt paljon kokemusta kehittämällä uusia tuotteita, tuottamalla sovellusratkaisuja ja osallistumalla aktiivisesti standardisointityöhön. Tämä kokemus auttaa meitä voittamaan tulevaisuuden ja Industrie 4.0:n haasteet.

Menestys seuraa vaiheittain. Kaikki jotka muistavat mekaniikan ja elektroniikan yhdistymisen tietävät, että se ei aina onnistu kitkattomasti ja ilman molemmanpuolisia varauksia. Näin tulee käymään myös Industrie 4.0:n yhteydessä. Lisääntyvä verkottuminen ja internetin tunkeutuminen tehdashalleihin on vaivalloinen prosessi. Sen osoittavat myös tarvittavista standardeista käytävät keskustelut.

Pilz on 80- ja 90-luvulta lähtien myötävaikuttanut koneturvallisuuden standardisoitiin ja – riippumaton osapuoli vahvistaa tämän – tehnyt alan historiaa.

Yhdessä luomme Industrie 4.0:n
Pilz osallistuu jatkossakin Industrie 4.0:n kehitykseen luottamuksella, luotettavuudella ja rohkeudella. Pilz on osallistunut Industrie 4.0:n kehitykseen tutkimusyhteenliittymän jäsenenä. Industrie 4.0 -tulevaisuusprojekti syntyi keskeisessä tutkimuspoliittisessa neuvontaelimessä, johon toimitusjohtaja Susanne Kunschert kutsuttiin vuonna 2010. Pilz on onnistuneesti myötävaikuttanut siihen, että hallituksen antamissa toimintasuosituksissa turvallisuus on kirjattu Industrie 4.0:än menestyksen kannalta kriittisenä tekijänä. Tänään ja tulevaisuudessa laadimme erilaisissa toimielimissä, kuten Baden-Württembergin Industrie 4.0 -yhtymässä ja SmartFactory KL tutkimusyhteenliittymässä yhteisiä käytännöllisiä standardeja – painopisteenä Safety ja Security.

Pilz tuntee näiden standardien luomiseksi vaadittavan prosessin: Yritys on koko olemassa olonsa ajan osallistunut koneturvallisuuteen edistämiseen. Tänään käyttäjät ja koneenrakentajat voivat luottaa standardeihin ja direktiiveihin. Tästä Pilz on ylpeä. Sillä se on korvaamaton arvo modernissa teollisuusyhteiskunnassa.  

Standardisointiprosessi on tarpeen myös Securityä ajatellen. Industrie 4.0 tarvitsee luotettavia standardeja Securitylle, sillä muuten ratkaisut eivät ole käytännöllisesti toteutettavia. Turvallisuuden lähettiläänä Pilz näkee tässä tärkeän tehtävän tuleviksi vuoksiksi.

Anna arvoille tilaa
Automaatiomarkkinat ovat erittäin vilkkaat ja pakottavat Pilzin kaltaiset yritykset kehittymään jatkuvasti. Jotta yhteiset arvot, kuten luottamus, luotettavuus ja rohkeus sekä vastaava johtamiskulttuuri leviävät ja menestyvät, ne tarvitsevat tilaa – sekä henkisesti että fyysisesti.

Pilz loi tämän tilan uudella Peter Pilz tuotanto- ja logistiikkakeskuksellaan. Tavoitteena oli rakennus, joka täyttää tämän päivän ja tulevaisuuden tekniset ja ympäristöhaasteet. Pilz haluaa luoda hyvän ilmapiirin: sekä ympäristösuojelun osalta että viereisillä asuin- ja teollisuusalueella ja Pilzin sisällä. Uusissa tuotanto- ja logistiikkakeskuksessa voivat hyvin sekä vieraat että työntekijät.

Rakennus on vain rakenne. Ihmiset täyttävät rakennuksen elämällä ja antavat sille tarkoituksen. Tästä ajatuksesta ja uudesta tuotanto- ja logistiikkakeskuksesta syntyi myös Pilz Campus. Tuotanto ja siihen liittyvät osastot saman katon alla, kaikki muut samalla alueella: Tuotannon, tavaroiden vastaanoton, lähettämön ja varaston muutto uuteen rakennukseen suurentaa ja parantaa muiden osastojen työympäristöä, erityisesti tuotekehitysyksikön, jonka laboratoriot ja toimistot sijaitsevat tuotannon vanhoissa tiloissa.

Lyhyiden välimatkojen campus
Tämä läheisyys ja siitä syntyvä yhteistyön laatu ovat äärimmäisen arvokkaita. Kaikki osastot saavat jatkuvasti palauteta työstään ja kaikki ymmärtävät paremmin toistensa työtä. Läpinäkyvyys lisääntyy. Yksittäisten ryhmien väliset ongelman vähenevät. Välimatkat lyhenevät sekä fyysisesti että henkisesti. Olemme siis luoneet tänne hyvät työolosuhteet. Pilz antaa työntekijöilleen tilaa toimia Pilz arvojen mukaisesti.

Yrityksen taloudellinen kehitys osoittaa, että tämä panostus arvoihin kannattaa: Kolmella ensimmäisellä neljänneksellä Pilz saavutti liikevaihtotavoitteet, joten vuodesta 2015 on tulossa yhtä hyvä kasvuvuosi kuin vuodesta 2014. Pilz on kasvamassa myös työntekijöistä puhuttaessa: tänä vuonna työntekijämäärä ylitti ensimmäistä kertaa 2000. Arvot luovat tulevaisuuden!
 

Yhteystiedot

Martin Kurth
Yritys- ja ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-158
Sähköposti: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Ammattilehdistö
Saksa
Puhelin: +49 711 3409-7009
Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Lehdistösuhteet
Itävalta
Puhelin: +43 1 7986263-13
Sähköposti: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Lehdistösuhteet
Sveitsi
Puhelin: +41 62 88979-33
Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, hallituksen puheenjohtaja Pilz GmbH & Co. KG
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: