Suomi | suomi

9.10.2018

Koneen passi

Koneiden ja laitosten turvallisuutta säätelevät asetukset ja lait vaihtelevat maakohtaisesti. Lue lisää siitä, mitkä paikalliset asetukset sinun on huomioitava koneiden viennin yhteydessä!

Turvallisen työpaikan tulisi olla kaikkien tavoite. Eri mailla on kuitenkin erilaisia koneiden ja laitteistojen turvallisuutta koskevia asetuksia ja lakeja. Kone, joka vastaa yhden maan direktiivejä ja normeja, ei ehkä vastaa jonkun toisen maan määräyksiä. Haluatko viedä koneita toiseen maahan? Silloin sinun on noudatettava kohdemaan direktiivejä ja vaatimuksia.


Erilaiset maat – erilaiset asetukset

Konedirektiivi varmistaa eurooppalaisten koneille asetettavien turvallisuusvaatimusten standardoinnin. Vaatimustenmukaisuusmenettelyn jälkeen tuote saa CE-merkinnän. Näin vakuutat valmistajana, että kone täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY turvallisuusvaatimukset.

Yhdysvalloissa törmää useimmiten käsitteisiin UL tai OSHA. UL julkaisee turvallisuusstandardeja. Ne sisältävät mm. vaatimukset sähkölaitteille ja komponenteille. Yhdysvaltojen työministeriötä edustava Occupational Safety & Health Administration (OSHA) edellyttää, että työpaikan kaikkien sähkölaitteiden on oltava vastaavan UL-standardin mukaisia.

Etelä-Amerikassa työturvallisuuden kannalta tärkein direktiivi on brasilialainen R-12. NR-12 määrittää tekniset referenssit, perusteet ja suojaustoimenpiteet, jotka varmistavat työntekijöiden terveyden ja ruumiillisen koskemattomuuden. Lisäksi NR-12 määrittää työsuojelun minimivaatimukset koneen koko elinaikana.

Kiinassa tekniset tuotteet on sertifioitava China Compulsory Certification (CCC) sertifiointijärjestelmän asetusten mukaisesti. Useimmilla muilla mailla on omat erilliset asetuksensa.


Mitä sinun on sitten tehtävä, jos haluat viedä koneen?

Mikäli vaatimustenmukaisuusvakuutukset tai muita asiakirjoja puuttuu, on olemassa riski, että tulli ei anna koneelle maahantuontilupaa. Olet auttamatta myöhässä, jos ryhdyt vasta siinä vaiheessa huolehtimaan tarvittavista hyväksynnöistä. Pilz tukee siksi koneenrakentajia kansainvälisissä vaatimustenmukaisuusarvioinneissa. Tällaisella ”koneen passilla” voimme helpottaa pääsyä kansainvälisille markkinoille.


Lisää tietoa:

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuusarviointi palveluna

Koneet ja laitteistot
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk