Suomi | suomi

11.9.2018

Teollisuusrobottien ISO-turvallisuusstandardin tarkistus

Standardien ISO 10218-1 ja ISO 10218-2 mukaisten yhteistoimintarobottijärjestelmien turvallisuusvaatimukset tarkistetaan toukokuuhun 2021 mennessä. Pilz osallistuu aktiivisesti robottiturvallisuusstandardien päivitykseen.

Standardien ISO 10218-1 ja ISO 10218-2 mukaisten robottijärjestelmien turvallisuusvaatimuksia ei ole vielä täysin määritetty. Turvallisuusvaatimuksia on kehitetty edelleen osana teknistä eritelmää ISO TS 15066. Osa tästä sisällöstä sisällytetään näiden kahden standardin tarkistettuihin versioihin tai lisätään niihin. ISO 10218-1 ja ISO 10218-2 standardeista on tarkoitus julkaista uudet versiot toukokuuhun 2021 mennessä.

Pilz kuuluu kansainväliseen tekniseen komiteaan ISO/TC 299 "Robotics", työryhmä WG 3 "Industrial safety". Pilz osallistuu useiden jäsenten kanssa aktiivisesti robottien turvallisuusstandardien tarkistamiseen. Tekninen komitea kokoontui kesäkuun 2018 alussa Kiotossa (Japani).

Tarkistuksen puitteissa keskusteltiin monista aiheista ja vaatimuksista. Tässä lyhyt katsaus:

  • Luettelon laatiminen kaikista asiaankuuluvista turvatoiminnoista (esimerkiksi turvallinen pysäytys, turvallinen alennettu nopeus jne.) sekä ISO 13849 / IEC 62061 -standardin mukaisten vähimmäisvaatimusten määrittäminen vastaaville turvatoiminnoille (esim. turvallinen pysäytys on toteutettava kaksikanavaisena)
  • Jarrujen tarkempien turvallisuusvaatimusten laatiminen
  • Sovellusten tarkempien vaatimuserittelyjen määrittely ISO TS 15066 mukaisille yhteistoimintatyypeille (esimerkkejä: manuaalinen ohjaus, turvallisuuteen liittyvä pysäytys, nopeuden ja etäisyyden valvonta sekä tehon ja voiman rajoittaminen)
  • Biomekaanisten raja-arvojen määrittely ja tarkistaminen tehon ja voiman rajoitusta varten sekä puolistaattisille ja hetkellisille kosketuksille ISO TS 15066 mukaan
  • Kyberturvallisuus
  • Turvallisuusvaatimusten laatiminen mobiileille roboteille
  • Tarrain/tarrainjärjestelmien turvallisuusvaatimusten määrittely (perustuen tekniseen raporttiin ISO / TR 20218-1)


ISO 10218

ISO 10218 -standardia pidetään teollisten robottien keskeisenä turvallisuusstandardina. Se koostuu kahdesta osasta: Standardissa ISO 10218-1 määritetään turvallisuusvaatimukset robottien valmistajille. Standardi ISO 10218-2 sisältää turvallisuusvaatimukset robotti-integraattorille.


Lisätietoa:

Robotiikka Pilzillä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk