Suomi | suomi

20.8.2018

Brexit – vaikutukset standardeihin ja sertifikaatteihin

Brexit tulee! Yhdistyneen kuningaskunnan erolla Euroopan unionista voi olla merkittäviä vaikutuksia kone- ja laitosrakentajille.

Isobritannialaisten ilmoitettujen laitosten (Notified Bodies) akkreditointia ja brittiläisten EY-/EU-tyyppihyväksyntätodistusten voimassaoloa EU-jäsenyyden päättyessä ei ole vielä täysin käsitelty.

Tähän asti suunnitelmissa on, että siirtymävaihe päättyy 30.3.2019 . On tosin luultavaa, että sitä jatketaan 31.12.2020 saakka, kunnes EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille on solmittu sopimus.

Siihen saakka Yhdistynyt kuningaskunta on osa eurooppalaisia sisämarkkinoita ja siten velvollinen käyttämään ja vahvistamaan eurooppalaiset säännöt – mukaan lukien määräykset, direktiivit ja yhdenmukaistetut standardit.


Mitä tapahtuu, jos EU:n ja Ison-Britannian välille ei solmita kauppasopimusta?

Kovan Brexitin yhteydessä ilmoitetuille laitoksille ja niiden myöntämille EY-/EU-tyyppihyväksyntätodistuksille suoritetaan seuraava määräpäivänä:

Euroopan unionin tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaisesti ilmoitetun laitoksen on sijaittava jossakin jäsenvaltiossa ja jäsenvaltion ilmoittavan viranomaisen on nimettävä se.

Ison-Britannian ilmoitetut laitokset menettävät asemansa EU ilmoitettuina laitoksina (Notified Bodies) ja ne poistetaan NANDO tietokannasta!

Isobritannialaisen ilmoitetun laitoksen ennen BREXIT-päivää laatimat EY/EU-tyyppihyväksyntätodistukset eivät ole enää voimassa!

Vaaditaan uusi ilmoitetun EU-laitoksen suorittama EY/EU-tyyppihyväksyntä. Todistuksen haltija voi vaihtoehtoisesti yrittää siirtää täydelliset testausasiakirjat valmistajan, isobritannialaisen ilmoitetun laitoksen ja EU:n ilmoitetun laitoksen välisellä sopimuksella. Voidaan kuitenkin olettaa, että siirto ilman tarkempaa uskottavuuden tarkastamista ja mahdollisia ilmoitetun EU-laitoksen tekemiä jälkitarkastuksia on epätodennäköistä.

Kone- ja laitevalmistajien, jotka asentavat komponentteja, kokoonpanoja tai jopa kokonaisia koneita, joilla on brittiläinen EY / EU-tyyppihyväksyntätodistus, olisi hyvä seurata Brexit-eroamismenettelyn kehitystä suuremmalla valppaudella.


Vaikuttaako Brexit Pilz-tuotteisiin?

Brexit ei vaikuta Pilzin turvallisuuskomponentteihin, koska Pilzillä ei ole brittiläisten ilmoitettujen laitosten myöntämiä EY-/EU-tyyppihyväksyntätodistuksia.


Tarvitsetko lisätietoja?

Lisää tietoa löytyy EU:n verkkosivuilta.

Brexit
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk