Suomi | suomi

30.1.2018

PASvisu-visualisointiohjelmisto – nyt tietojen kirjauksella!

Verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelmiston versio 1.5 mahdollistaa muuttujien kirjaamisen. Uusi versio on välittömästi käytettävissä.

Päivitimme verkkopohjaisen PASvisu-visualisointiohjelman uusilla toiminnoilla. Versiolla 1.5 kirjaat muuttujat käden käänteessä! Tietojen kirjaamiseen voidaan käyttää kolmea erilaista menetelmää:

Säännöllinen tietojen kirjaus

PASvisun muuttujien arvot tallennetaan konfiguroitavin väliajoin (Polling-väli). Tietojen kirjaus voidaan aktivoida tai deaktivoida yhdellä muuttujalla.

Tietojen kirjaus tietojen muuttuessa

PASvisu tarkistaa konfiguroitavin välein onko tietyn muuttujan arvo muuttunut. Siinä tapauksessa arvo tallennetaan. Muuttujan kirjaus aktivoidaan tai deaktivoidaan yhdellä muuttujalla.

Liipaistava tietojen kirjaus

Muuttujan arvon luku liipaistaan booleanmuuttujalla (muuttujan arvo voi olla TRUE tai FALSE). Aina kun arvo vaihtuu arvosta FALSE arvoon TRUE, muuttuja luetaan ja tallennetaan.

Muita uusia toimintoja PASvisun versiossa 1.5

  • Tietojen vienti: PVIS-pöytäkirjan vienti CSV-tiedostoon
  • Asiakirjojen näyttö: PC-pohjaisissa PASvisu-järjestelmissä PASvisulla luodut asiakirjat voidaan lukea pdf-Viewer ohjelmalla.
  • Helppo käyttää ja toteuttaa: Useiden elementtien ominaisuudet voidaan muuttaa yhdellä napsautuksella, lisää konfiguroitavia elementtejä
  • Käyttäjien hallinta: Käyttäjiä voidaan lisätä tai poista runtimessa, kaikille käyttäjille voidaan määrittää oma kieli.
  • Laattojen konfigurointi: Laatat voidaan määrittää vapaasti Designtimessä.
  • Feedback-painike: Määritetty laatta voidaan näyttää uudella Feedback-painikkeella viestin muuttuessa (esim. "Moottori käynnistetty").

 

Lisätietoa:

PASvisu-visualisointiohjelmisto
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk