Suomi | suomi

26.1.2018

Turvallinen automaatio 4.0

Suuria versiomääriä pienillä tuotantomäärillä. Siinä on tulevaisuuden automaation lupaus. Lukuisat versiot tarvitsevat joustavan ratkaisun, kuten PSS 4000 automaatiojärjestelmän.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä automatisoi turvallisesti ja erilaisesti: erityisesti tulevaisuuden automaation haasteita varten kehitetty järjestelmä on joustava ja modulaarinen.

PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä useita PLC-ohjauksia voidaan verkottaa Multi-Master-periaatteen mukaan niin, että kaikki toimivat itsenäisesti. Kaikki ohjaus- ja I/O-komponentit toimittavat prosessitiedot automaattisesti projektin kaikille muille ohjauksille – ilman, että tietojen on kierrettävä keskusohjauksen kautta.

Voit ohjelmoida laitteet erillään ja päättää myöhemmin ajetaanko toiminto useissa ohjauksissa vai pelkästään yhdessä. Ohjausten välisten yksittäisten tiedonsiirtoyhteyksien ohjelmointi ei ole enää tarpeen. Näin säästät aikaa ja vältät virheet ohjelmoinnin yhteydessä.

PASvisu-visualisointiohjelmisto yksinkertaistaa suunnitteluprosessia. Kaikki visualisointitiedot ovat käytettävissä suoraan automaatioprojektista. Kaksoissyötteet ja siitä johtuvat virhelähteet jäävät pois.

Optimaalinen ratkaisu modulaarisiin ja joustaviin laitoksiin Industrie 4.0:n mittapuiden mukaan!

 

Lisätietoa:

Jaettavuus PSS 4000 –automaatiojärjestelmä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk