Suomi | suomi

22.9.2017

Konedirektiivin käyttöopas – päivitetty painos 2.1 julkaistu

EU-komissio on julkaissut päivitetyn version ”Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöoppaasta". Käyttöopas on tällä hetkellä saatavana vain englanninkielisenä.

EY-konedirektiivi on kone- ja laitosrakentamisen kannalta tärkeä asetus, sillä se määrittää koneturvallisuusvaatimukset ja yhdenmukaistaa asetukset EU:n alueella. Abstraktien määritelmien ja tulkintojen hajanaisuuden vuoksi laadittiin käytännönläheinen ”Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöopas”. Opas toimii ainoastaan tulkintaohjeena eikä se ole millään tavoin sitova. EU-komissio on nyt julkaissut oppaasta päivitetyn versio 2.1.


Mitä muutoksia uusi versio tuo mukanaan?

Tärkeimmät muutokset koskevat mm. ”epätäydellisiä koneita” ja ”konekokonaisuuksia“. Lisäksi oppaassa on kokonaan uusi osa "Specific Guidance Documents”, joka käsittelee seuraavia aiheita:

  • §411 Erottavat suojavarusteet, turvallisuuskomponentit konedirektiivin 2006/42/EY mukaan
  • §412 Nostureilla kuormien nostamiseen käytettävien laitteiden luokittelu
  • §413 Hätäpysäytystoimilaitteet
  • §414 Porakoneiden suojavarusteet
  • §415 Käsin kuormattavat puristusmekanismilla varustetut kuorma-autot talousjätteen keräämiseen
  • §416 Vaihdettavat varusteet ihmisten nostamiseen koneilla, jotka on tarkoitettu kuormien nostamiseen

Pysy ajan tasalla koneturvallisuuden kehityksessä! Konedirektiivin 2006/42/EY käyttöoppaan uusi painos on saatavana EU-komission verkkosivuilta.


Lisätietoja:

Tarkastelussa standardit
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk