Suomi | suomi

12.10.2016

Safetyn ja Securityn yhteistoiminta

Miten voi suojata tuotantoni kyberhyökkäyksiltä turvallisuutta heikentämättä?

Smart Factoryssä moduulirakenteiset laitteistot voidaan konfiguroida nopeasti ja joustavasti. Turvallisuusratkaisun validoinnin on sitten käsiteltävä tämä joustavuus. Toiminnallisen turvallisuuden ja Securityn staattinen tarkastelu – esim. koneen kova pysäytys hätätilanteessa – ei siten ole enää ajantasaista.


Modulaarinen konsepti

Konseptit, jotka perustuvat muuttuneiden automaatioprosessien ja toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten kokonaistarkasteluun, tarjoavat ajankohtaisen vaihtoehdon. Turvallisuudesta tulee laitteistosta riippumaton toiminto. Tällä dynaamisella periaatteella prosesseja voidaan hallinta turvallisesti ilman, että ne on keskeytettävä jokaisen virheen yhteydessä. Toiminnallinen turvallisuus on siksi otettava huomioon automaatioprojektien suunnittelussa alusta lähtien. Muuten yksittäisten valmistusvaiheiden tai koko prosessin kulkua on muutettava jälkikäteen. Tämä estää optimaaliset ratkaisut ja suurentaa lisäksi kustannuksia.


Kyberrikollisuus kehittyy jatkuvasti

Securityn suurin haaste on siinä, että – toisin kuin toiminnallisen turvallisuuden – Security-mekanismien on mukauduttava uhkakuviin. Securityn aukot voivat heikentää tuotannon toiminnallisia elementtejä. Safety-sovellukset voidaan suojata kyberuhilta vain erilaisten toimenpiteiden ja Security-määräysten yhdistelmillä, joita kaikki osanottajat noudattavat.


Lisätietoa:

Industrie 4.0 Pilzissä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk