Suomi | suomi

24.8.2016

Safety ja Security – saman kolikon kaksi puolta?

Lue lisää Industrie-4.0 -laitosten uusista turvallisuusvaatimuksista.

Automaatiomaailman kehittyminen Industrie 4.0 -projektin myötä asettaa yrityksille uusia turvallisuushaasteita. Automaation maailma sulautuu IT-maailmaan. Safety & Security ovat siten tärkeitä edellytyksiä Industrie-4.0 -laitoksen toiminnalle. Toisin kuin perinteisissä tuotantolaitoksissa niissä on liitännät ympäristöönsä.


Mikä erottaa Safetyn Securitystä?

Safety edellyttää, että koneesta tai laitteistosta johtuvat jäännösriskit eivät ylitä hyväksyttäviä arvoja. Tämä sisältää sekä laitoksen ympäristölle aiheutuvat vaarat (esim. ympäristövahingot) sekä vaarat laitoksen sisällä (esim. laitoksessa oleville ihmisille
).

Security käsittää koneen ja laitoksen suojaamisen luvattomalta käytöltä ja arkaluontoisten tietojen suojaamisen väärennykseltä, menetykseltä ja luvattomalta käytöltä. Tämä sisältää nimenomaiset hyökkäykset ja tahattomat Security-loukkaukset. Industrie-4.0 -laitosten


Safetylle ja Securitylle

asetettavat vaatimukset voidaan tulevaisuudessa rekonfiguroida ja optimoida itsenäisesti. Tämä edellyttää kuitenkin toimivan laitoksen turvallisuuden (Safety & Security) uudelleenarviointia. Lisäksi on varmistettava, että lopuista Security-aukoista ei voi aiheutua suuria Safety-riskejä.

Kattavat turvallisuuskonseptit edellyttävät enemmän kuin Safetyn & Securityn yhteistoimintaa. Ne edellyttävät yhä enemmän erityisesti tätä varten suunniteltuja järjestelmäarkkitehtuureja, jotka noudattavat julkisia standardeja ja huomioivat valmistajariippumattomia näkökohtia. Tarkista
Safetyn näkökulmasta missä määrin Security-teemat vaikuttavat toiminnalliseen turvallisuuteen.


Lisätietoja:

Tietopaketti Industrie 4.0

Industrie 4.0 Pilzissä

Industrie 4.0 -yhteensopiva PSS 4000 -automaatiojärjestelmä

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk