Suomi | suomi

3.6.2016

Milloin muutos on oleellinen muutos?

PASmsi-sovelluksella täytät tuoteturvallisuuslain uudet vaatimukset.

Jos koneeseen tehdään muutoksia tai se modernisoidaan, siitä voi aiheutua uusia vaaroja tai riskit voivat suurentua. Tämä edellyttäisi täydellisen vaatimustenmukaisuusarvioinnin.


Koneiden muuttamiseen liittyvät asetukset

Saksan työministeriö julkaisi 9. huhtikuuta 2015 tulkintapaperin aiheesta "Koneiden oleelliset muutokset". Niin kutsuttu konedirektiivi säätelee lakisääteisiä vaatimuksia Euroopan laajuisesti. Saksan laissa konedirektiivi on pantu täytäntöön koneasetuksena – 9. ProdSV/ Tuoteturvallisuuslaki. Vaikka direktiivi on pantu täytäntöön yksinomaan Saksaa koskevana tuoteturvallisuuslakina, ”Koneiden oleellisia muutoksia“ koskevia vaatimuksia voidaan käyttää muissakin eurooppalaisissa maissa.                                                                      

Ovatko muutokset "oleellisia muutoksia"?

PASmsi-sovelluksella voit selvittää ovatko koneeseen tehdyt muutokset paperin mukainen "oleellinen muutos". Vastaa vain esimääritettyihin kysymyksiin, niin saat jokaisessa vaiheessa yksityiskohtaisen kuvauksen jatkotoimenpiteistä. Lisäksi kerromme onko koneelle tehtävä konedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuustarkastus.                                                                                                                                                                                                                                 

Yksi sovellus – monia toimintoja

Tämän lisäksi PASmsi sisältää mm. seuraavat toiminnot:

  • Riskiarviointi: Riskitason (PLr ja SIL) määritys
  • Saavutettavan suoritustason (PL) määritys
  • Käyttötiheyden (NOP) ja huoltovälin laskenta
  • Projektien dokumentointi, valtuutus, tallennus ja lähetys


Lataa nyt ilmaiseksi

PASmsi on saatavana Apple- ja Android-laitteisiin. Lataa sovellus nyt ilmaiseksi!

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Lisätietoa:

Google Play Store: PASmsi (Android)

Apple App Store: PASmsi (iOS)

PASmsi-sovelluksella täytät tuoteturvallisuuslain uudet vaatimukset.