Suomi | suomi

27.8.2015

Koneen turvallistaminen kahdeksalla askeleella – osa 2.

"Koneen turvallistaminen kahdeksalla askeleella" sarjassa esittelemme vaiheittain toimenpiteet, joilla edetä systemaattisesti ja oikeat asiat huomioiden koneen CE-merkintään. Tässä uutiskirjeessä esittelemme askeleet 3 ja 4 turvallisuussuunnittelu ja turva-automaation komponenttien valinnan.

"Koneen turvallistaminen kahdeksalla askeleella" sarjassa esittelemme vaiheittain toimenpiteet, joilla edetä systemaattisesti ja oikeat asiat huomioiden koneen CE-merkintään. Tässä uutiskirjeessä esittelemme askeleet 3 ja 4 turvallisuussuunnittelu ja turva-automaation komponenttien valinnan.

Lainsäädännön perusteet

Koneen valmistajan vastuulla on koneen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely. Kiinnittämällä CE-merkinnän koneeseen valmistaja vakuuttaa, että kone täyttää kaikki tarvittavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka on määritelty Konedirektiivissä 2006/42/EY. Konedirektiivissä määritellään vaadittu koneturvallisuuden taso, jonka täyttämällä koneilla on vapaa liikkuvuus EU:n alueella.

Askel 3: Turvallisuussuunnittelu ja komponenttien valinta

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on yksityiskohtainen suunnitelma tarvittavista suojaustoimenpiteistä vaaratekijöiden vähentämiseksi tai poistamiseksi. Tämä koskee niin uusia koneita, jälkivarustusta kuin koneiden muutostöitä. Käytännössä kyse on mekaniikan, sähkötekniikan, automaation, ohjelmisto- ja ohjausjärjestelmien ja komponenttien valinnasta.

Askel 4: Turvallisuuskomponenttien valinta

Oikeiden komponenttien valintaa varten on määritettävä ja varmistettava saavutettava suoritustaso (PLr) tai turvallisuuden eheystaso (SIL) standardin EN ISO 13849-1/EN IEC 62061 mukaan. Tätä varten tarjoamme vastaavia laskentatyökaluja. Komponenttien turvallisuuteen liittyvien tunnusarvojen perusteella Pilzin Safety Calculator PAScal validoi saavutettavat arvot mukaan lukien vaaditut PLr- tai SIL-arvot. Ohjelmistopohjaisten työkalujen yhteydessä sinut johdatetaan turvallisuustoimintojen validoinnin yksittäisten vaiheiden läpi.

Jatkoa seuraa … Lue osasta 3 järjestelmäintegraatiosta ja riskien jälkitarkastuksesta.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: