Suomi | suomi

4.7.2016

Lait ja standardit Isossa-Britanniassa

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus: Erityismääräykset Isossa-Britanniassa.

Isossa-Britanniassa on voimassa erityinen työvälinekäyttödirektiivi: Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER)

Nämä määräykset koskevat kaikkia työvälineitä, joita työntekijät käyttäjät työssään - vasaroista mekaanisiin puristimiin ja ajoneuvoihin. Työvälineiden "käyttö" käsittää myös työvälineiden huollon, puhdistuksen, kuljetuksen ja käyttöönoton.

PUWER ei edellytä vain, että työnantaja antaa käyttöön oikean työvälineen ja että se huolletaan oikein, työnantajan on myös ehkäistävä työvälineen käytöstä syntyvät riskit ennakolta.
 

Mikä on PUWER?

"Provision and Use of Work Equipement Regulations" (PUWER) julkaistiin "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) lain yhteydessä ja astui voimaan 5.12.1998. PUWERin päätavoite on varmistaa työvälineiden turvallisuus niiden koko elinkaaren ajan riippumatta niiden tilasta, iästä ja alkuperästä.
 

Kuka on vastuussa?

Työnantajat ovat velvollisia arvioimaan työpaikan riskit ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantajien edellytetään tarjoavan työntekijöilleen asianmukaiset ja turvalliset työvälineet ja huomioimaan työolosuhteet sekä riskit työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle, mikä käsittää myös vastaavien koulutusten tarjoamisen.
 

Mitä PUWER koskee?

PUWER koskee kaikkien työvälineiden ja koneiden luovutusta ja käyttöä ajoneuvot ja nosturit mukaan luettuna. Lyhyesti sanottuna kaikkea - työkaluista koneisiin ja laitoksiin.
 

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk