Suomi | suomi

27.5.2015

Muutoksia standardiin IEC/EN 61496-1

Standardointi turvallisuuden eheystason (SIL-IEC 62061) ja suoritustason (PL-ISO 13849-1) suhteen liittyen valoverho- ja valokennotuotteisiin (ESPE) on tähän asti ollut joiltakin osin epätarkka. Standardissa ei ole aikaisemmin ollut selkeää yhteyttä SIL- ja PL-luokkien välillä. Standardi IEC/EN 61496-1 on päivitetty, jotta ESPE tyyppiluokat voidaan suoraan yhdistää tiettyyn SIL- tai PL-luokkaan. Päivitetty standardi tuli voimaan 10.5.2015.

Standardi IEC/EN 61496-1 osoittaa selkeän vastaavuuden ESPE tyyppiluokkien ja SIL- ja PL-luokkien välillä. Alla olevassa taulukossa vastaavuudet on esitetty.

Muutoksen seurauksena tyypin 2 valoverhoja saa käyttää vain sovelluksissa, joissa suoritustaso on PL c tai alempi. Tyypin 3 laitteilla saavutetaan taso PL d ja tyypin 4 laitteilla PL e, kuten aikaisemminkin.

PSENopt – kattava valikoima Pilziltä

Kun tuotantoprosessi edellyttää aktiivista suojausta, PSENopt tuotevalikoiman laitteet tarjoavat optimaalisen suojausmahdollisuuden. Valikoimasta löytyy niin sormi-, käsi- kuin kehosuojamallitkin standardin EN/IEC 61496-1/-2 mukaan. Valoverhotuotteille löytyy myös kattava valikoima lisävarusteita, kuten asennustolpat, valmiskaapelit, mykistysanturit yms. Valoverhotiedon analysointiin valikoimastamme löytyy luonnollisesti monipuolinen valikoima turvareleitä sekä ohjelmoitavat turvareleet sekä turvalogiikat.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: