Suomi | suomi

8.6.2016

Lait ja standardit Australiassa

Koneiden ja laitteistojen kansainvälinen turvallisuus.

Australiassa osavaltiot ja territoriot vastaavat turvallisuuslakien laatimisesta ja toteutuksesta. Yksittäiset teollista turvallisuutta koskevat lait ja niiden vaatimukset ovat kuitenkin erittäin samanlaisia. Nykyinen lainsäädäntö perustuu Australian työturvallisuuslakiin „Work Health and Safety Act“. Siinä on määritetty eri vastuuasemissa olevien henkilöiden velvollisuudet ja huolellisuusvaatimukset. Valtiollisessa OH&S-lainsäädännössä on useita määräyksiä ja menettelyohjeita erilaisille turvallisuusalueille.


Menettelyohjeet oikeuskäytännön mittapuuna

Menettelyohjeet eivät yleensä ole lakisääteisesti sitovia. Nykyisessä oikeusjärjestelmässä niitä käytetään usein mittapuuna työpaikan turvallisuuden varmistamiseksi tehtyjä toimenpiteitä arvioitaessa. Siksi noudattamatta jättämisellä voi olla vakavia seuraamuksia.


Oikeudellisesti sitovat standardit?

Asetuksissa viitataan usein riippumattoman organisaation „Standard Australia“ julkaisemiin australialaisiin standardeihin. Australialaiset standardit eivät ole muutamaa tärkeää poikkeusta lukuun ottamatta sitovia. Oikeusistuimet viittaavat näihin usein, kun päätetään onko riskien minimoimiseksi tehty riittävästi toimenpiteitä.


Tärkein standardi

Yksi Australian tärkeimmistä koneturvallisuusstandardeista on AS4024.1. Sitä ei ole pakko noudattaa, mutta se on erinomainen puolustus huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä koskevia valituksia vastaan. Noudattamatta jättämisellä voi olla merkittäviä oikeudellisia seuraamuksia.


Monet australialaiset standardit perustuvat kansainvälisiin standardeihin

Standards Australia on kansainvälisesti suuntautunut ja noudattaa mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä standardeja (ISO tai IEC). Sitä vastoin US-amerikkalaiset standardit (ANSI-standardit) vastaavat harvoin australialaisia ISO- tai EN-standardeja ja niillä on Australiassa vähemmän merkitystä.


Lisätietoa:

Käsikirja toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvistä standardeista

Pilz-palvelut

Lait ja standardit Australiassa
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk