1.1.1970

Koneturvallisuus

Olimme viime syyskuussa Tekniikka 2014 messuilla. Monet messukeskustelut asiakkaiden kanssa vahvistivat entisestään käsitystämme vallitsevasta tilanteesta; koneturvallisuudelle voisi antaa enemmän painoarvoa ja sen voisi huomioida paremmin projektin edetessä.

Olimme viime syyskuussa Tekniikka 2014 messuilla. Monet messukeskustelut asiakkaiden kanssa vahvistivat entisestään käsitystämme vallitsevasta tilanteesta; koneturvallisuudelle voisi antaa enemmän painoarvoa ja sen voisi huomioida paremmin projektin edetessä.

Miksi koneturvallisuus tulisi huomioida?

Jokainen työntekijä ansaitsee turvallisen työpaikan! Koneturvallisuus ei synny automaattisesti vaan määrätietoisin ja oikein ajoitetuin toimenpitein. Myöskään historian menestys ei ole tulevaisuuden tulosten tae. Koneturvallisuus saavutetaan koko organisaation yhteistyöllä, vaatii johdon sitoutumisen sekä riittävät resurssit yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Eräänlainen lähtökohta on tietysti myös lainsäädäntö. On kyse uudesta koneesta tai vanhan modifioinnista, lainsäädäntö velvoittaa työnantajaa huolehtimaan, että kone on koneenkäyttäjille ja muille koneen läheisyydessä työskenteleville turvallinen käyttää. Mikä usein unohtuu, lainsäädännössä velvoitetaan myös huomioimaan koneen ennakoitavissa oleva väärinkäyttö. Eli ihmisen tietoinen tai tiedostamaton huolimattomuus tai huolettomuus tai jopa välinpitämättömyys tulisi ennakoida koneturvallisuusratkaisuja mietittäessä.


Kuinka kaikki tuo sitten tehdään?

Kaikki alkaa oikeastaan riittävällä resursoinnilla sekä oikea-aikaisella riskin arvioinnilla. Riskin arviointi tulee tehdä aina projektia aloitettaessa. Vaaroja ja mahdollisia ratkaisuja voidaan arvioida riskin arvioinnin avulla jo suunnittelupöydällä. Tällöin monesti löydetään useampiakin ratkaisuvaihtoehtoja riskin poistamiseksi tai pienentämiseksi. Muistamisen arvoista on myös, että konetta käyttävät ja huoltavat työntekijät ovat erittäin hyviä asiantuntijoita riskin arviointia tehdessä. Näin päästään tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin sekä koneen käyttö että myös kustannustehokkuus huomioiden.


Mitä Pilzillä on annettavaa teille?

Olemme kehittäneet aktiivisesti palvelutarjontaamme teiltä saamiemme viestien, toiveiden ja näkemysten perusteella. Olemme laajentaneet koulutusvalikoimaamme. Uusia koulutuksia valikoimassamme on Riskin arviointi, LOTO–koulutus (lukitse ja merkitse) sekä Koneturvallisuuden asiantuntija koulutus.

Osa koulutuksista on saatavilla sekä avoimena että asiakaskohtaisena In-House koulutuksena ja osa on tällä hetkellä vain asiakaskohtaisena.

Voimme siis tarjota teille aihealueeseen liittyvää koulusta tai osallistua kansanne projektiin konsultoivana asiantuntijana. Konsultointitoimeksiantoon liittyvät työt raportoimme kattavasti ja yksityiskohtaisesti.

Annamme mielellämme lisätietoja palveluistamme.

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti:

Oliko tästä artikkelista hyötyä?