Suomi | suomi

28.7.2015

Askel askeleelta kohti turvallista konetta (4)

Sarjan 4. osa: Käyttöohje ja CE-hyväksyntä

Mitä on otettava huomioon tiellä kohti turvallista konetta? Olemme koonneet tähän olennaiset vaiheet. Sarjan neljännessä ja viimeisessä osassa kerromme kaiken Käyttöohjeesta ja lopullisesta CE-hyväksynnästä.
 

Vaihe 7: Käyttöohje

Käyttöohjeet ovat kiinteä osa koneiden, laitosten ja tuotteiden toimitusta. Jokaisella käyttöohjeen virheellä voi olla juridisia seurauksia, jos kyse on virheellisestä ohjeesta, josta on seurauksena tapaturma.
Turvallisuusohjeet ovat olennainen osa kaikkia käyttöohjeita. Lainsäätäjän mukaan turvallisuusohjeiden on kuvattava kaikki jäännösriskit, jotka ovat jäljellä suojaustoimenpiteiden toteutuksen jälkeen. Koneenrakentajan on huomioitava myös riskit, jotka "ennakoitava käyttövirhe" voi aiheuttaa käyttäjälle. Huolellinen riskiarviointi on hyvä perusta käyttöohjeen laatimiselle.
 

Vaihe 8: CE-hyväksyntä

Kiinnittämällä CE-merkinnän tuotteeseensa valmistaja/maahantuoja vakuuttaa, että tuote ominaisuuksineen ja määräysten mukaisesti käytettynä täyttää kaikki konedirektiivin 2006/42/EY lakisääteiset vaatimukset. Kaikilla muista kuin EU-maista tuoduilla koneilla on oltava CE-hyväksyntä valmistusvuodesta riippumatta. Valmistaja/maahantuoja kiinnittää CE-merkinnän omalla vastuullaan eikä se vaadi viranomaisten hyväksyntää.
Jos CE-hyväksyttyjä koneita lisätään koneista koostuvaan kokonaisuuteen (laitteisto), vaatimustenmukaisuusarviointi ja CE-hyväksyntä on suoritettava koko laitteistolle.


Lisätietoa:

Sarjan 1. osa: Riskiarviointi ja turvallisuuskonsepti
Sarjan 2. osa: Turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuskomponenttien valinta
Sarjan 3. osa: Järjestelmäintegraatio ja jälkitarkastelu
CE-hyväksyntä
 

Askel askeleelta kohti turvallista konetta: Käyttöohje ja CE-hyväksyntä
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk