Suomi | suomi

24.2.2015

Sarjan alku: Riskiarvioinnista CE-hyväksyntään

Sarjassamme "Askel askeleelta kohti turvallista konetta" esittelemme peräjälkeen CE-hyväksyntään johtavat vaiheet.

Sarjassamme "Askel askeleelta kohti turvallista konetta" esittelemme peräjälkeen CE-hyväksyntään johtavat vaiheet. Lue lisää uudesta riskiarviointia ja turvallisuuskonseptia käsittelevästä artikkelista.
 

Lainsäädännön perusteet

Koneiden valmistajien on suoritettava koneilleen vaatimustenmukaisuusarviointi. CE-hyväksynnällä valmistaja vahvistaa, että kone tai laitteisto täyttää konedirektiivin 2006/42/EY kaikki vaadittavat turvallisuuden- ja terveydensuojeluvaatimukset. Konedirektiivi on koneiden ja laitosten turvallisuuden mittapuu EU:n alueella. Se tarjoaa yhdenmukaisen turvallisuustason ja varmistaa siten tavaroiden vapaan liikkuvuuden.
 

Vaihe 1: Riskiarviointi koneturvallisuuden avaimena

Euroopan sisämarkkinoilla koneen valmistajat saavat tarjota asiakkailleen vain turvallisia tuotteita. Koneen valmistajan on siksi suoritettava konedirektiivin mukainen riskiarviointi. Riskiarviointi sisältää:

  • voimassa olevien normien ja määräysten toteaminen
  • koneen rajojen määrittely
  • kaikkien koneen elinkaaren aikaisten vaaratekijöiden toteaminen
  • riskien arviointi
  • suositellut toimenpiteet riskin vähentämiseksi

Riskin vakavuus ilmoitetaan tapaturman todennäköisyyden ja mahdollisen vakavuuden mukaan.
 

Vaihe 2: Turvallisuusohjelman laatiminen

Turvallisuuskonsepti määrittää tekniset toimenpiteet ja varmistaa koneiden turvallisuuden kansallisten ja kansainvälisten normien mukaisesti. Hyvä turvallisuuskonsepti muodostaa loistavan suhteen suojavarusteiden ja tuottavuuden välille.

Turvallisuuskonsepti huomioi mm. kiinteiden ja liikkuvien suojavarusteiden käytön, koneiden ja laitosten pysäytysjärjestelmät, sähköenergian, paineellisten nesteiden ja kaasujen irtikytkennän sekä työntekijöiden tunnistuksen vaarallisissa alueissa.

Jatkoa seuraa … Lue sarjan 2. osa Turvallisuussuunnittelu ja turvallisuuskomponenttien valinta.
 

Lisätietoa:

Riskiarviointi

Turvallisuuskonsepti

 

Askel askeleelta kohti turvallista konetta: riskiarviointi ja turvallisuuskonsepti
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk