Suomi | suomi

13.5.2014

Mikä on yleisin koneturvallisuuden riskin aiheuttaja?

Valvonta voidaan tehdä monella tapaa koneturvallisuuden automaatiotekniikkaa käyttäen. Pilzin valikoimasta löytyvät erilliset valvontaan soveltuvat turvareleet (esim. PNOZ s30), ohjelmoitavat turvareleet PNOZmulti sekä turvalogiikka PSS4000.

 
Koneen liikkuvat osat aiheuttavat hyvin usein merkittävän osan koneturvallisuuden riskeistä. On liike sitten horisontaalista tai vertikaalista, pyörivää tai ihan mitä tahansa, moottorikäytöillä yleensä se liike saadaan aikaan.

Jotta riskien hallinta ja jäännösriskitaso saadaan riittävän matalaksi, monissa tilanteissa moottoreiden pyörimisen valvonta on liitettävä osaksi turvallisuuteen liittyvää ohjausjärjestelmää.

Valvonta voidaan tehdä monella tapaa koneturvallisuuden automaatiotekniikkaa käyttäen. Pilzin valikoimasta löytyvät erilliset valvontaan soveltuvat turvareleet (esim. PNOZ s30), ohjelmoitavat turvareleet PNOZmulti sekä turvalogiikka PSS4000.

Uutena ratkaisuvaihtoehtona on nopeudenvalvontayksiköt (Motion Monitoring) uusimpaan ohjelmoitavaan turvarelemallistoomme PNOZmulti 2.

Saatavana on moduuleja yhden tai kahden akselin turvavalvontaan. Standardoidun I/O –liitynnän avulla moduuliin voidaan liittää yleisimmät anturityypit käyttökohtaisella liitäntäkaapelilla.

Liikkeiden turvavalvonta suojaa käyttö- ja huoltohenkilökunnan lisäksi myös koneita ja laitteita esim. liian nopeiden liikkeiden aiheuttamilta mekaanisilta vaurioilta.
Ratkaisua käyttäen voidaan saavuttaa standardin EN 61800-5-2 "Sähköiset käyttöjärjestelmät säädettävällä pyörimisnopeudella" mukainen turvatoimintojen toteutus.

Motion Monitoring –toiminnot käyttöjen valvontaan:

  • turvanopeusalue (Safe speed range): SSR
  • nopeuden turvavalvonta (Safe speed monitor): SSM
  • turvallinen liikesuunta (Safe direction): SDI
  • käytön turvapysäytys (Safe operating stop): SOS

Ohjelmoitava PNOZmulti 2 –ohjausjärjestelmä on näin entistä monipuolisempi ja soveltuu entistä useampiin käyttökohteisiin.

Lue lisää »

PNOZmulti 2
Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: