Suomi | suomi

24.7.2014

Kahdeksan direktiivipäivitystä koneturvallisuuden alalle

EU-komissio on julkaissut virallisessa lehdessä L 96 29. maaliskuuta 2014 kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä. Uusia direktiivejä on sovellettava sitovasti 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Koneenrakentajille ja -käyttäjille erityisen merkityksellisiä ovat pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMC-direktiivi 2014/30/EY.

EU-komissio on julkaissut virallisessa lehdessä L 96 29. maaliskuuta 2014 kahdeksan uudelleenlaadittua direktiiviä. Uusia direktiivejä on sovellettava sitovasti 20. huhtikuuta 2016 lähtien. Koneenrakentajille ja -käyttäjille erityisen merkityksellisiä ovat pienjännitedirektiivi 2014/35/EY ja EMC-direktiivi 2014/30/EY.

Pienjännite- ja EMC-direktiiviä on muokattu perusteellisesti ja muutettu monissa kohdin. Kummankin direktiivin tärkeimpien muutosten yleiskatsaus:

  • Nyt on selkeästi säädetty, että vaadittavat asiakirjat on säilytettävä 10 vuotta ja pidettävä saatavilla.
  • Asiakirjat on kirjoitettava kielellä, jota paikalliset viranomaiset ja koneen tai laitteiston loppukäyttäjät ymmärtävät.
  • Koneeseen on mahdollisuuksien mukaan merkittävä valmistajan postiosoite.
  • Myös maahantuojan tai myyjän on ilmoitettava markkinavalvonnalle tai vastaaville paikallisille viranomaisille, jos ilmenee tai epäillään turvallisuuteen tai vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia.

Uusin virallinen lehti sisältää lisäksi seuraavat uudelleenlaaditut direktiivit:

  • Hissidirektiivi 2014/33/EY
  • ATEX-direktiivi 2014/34/EY
  • Paineastiadirektiivi 2014/29/EY
  • Muita kuin automaattisia vaakoja koskeva direktiivi 2014/31/EY
  • Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EY
  • Siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystarvikkeita koskeva direktiivi 2014/28/EY

Ohessa linkki EU:n virallisen lehden lataamiseksi.

Virallinen lehti L96 29.3.2014

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Lehdistön yhteyshenkilö

Puhelin:
Sähköposti: