Suomi | suomi

4.6.2014

Near Shoring ja Next Shoring

Miten trendi tuotantolaitosten sijoittamisesta välittömään lähipiiriin vaikuttaa maailmanlaajuisiin strategioihin koneturvallisuuden alueella.

Halpakustannusmaat ovat valmistusyrityksille tärkeässä roolissa kuten aiemminkin. Tämä tulee kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa ratkaisevasti. Muutaman vuosikymmenen ajan valmistajat ovat käyttäneet Itä-Eurooppaa ja Aasiaa, erityisesti Kiinaa, hyötyäkseen edullisemmista materiaaleista ja komponenteista. Siitä lähtien, kun palkat Kiinassa ja muissa matalapalkkamaissa ovat alkaneen nousta, näiden alueiden kustannusedut ovat kuitenkin huomattavasti vähentyneet. Tämä on saanut monet valmistajat siirtämään tuotantolaitokset välittömään läheisyyteen ja turvautumaan jälleen paikallisiin alihankkijoihin. Näin pyritään vähentämään riskejä ja optimoimaan jalostusarvoketjua.

Samalla uusien merkkien kasvava kysyntä osoittaa, kuinka tärkeää on olla lähellä myyntimarkkinoita ja innovaatiolähteitä. Kansainväliset kulutustavaraketjut pystyttävät esimerkiksi alueellisesti omia innovaatiokeskuksiaan tuotteille sekä tuotantoprosesseille ja optimoivat näin jalostusarvoketjuaan markkinoilla. Jotkut alan kommentaattorit käyttävät kuvatusta trendistä nimeä "Next Shoring" tai "Near Shoring".


"Next Shoring" -trendi

Koneturvallisuus- ja automaatioalan insinöörien sekä turvallisuusvastaavien tulee ottaa "Next Shoring" -teemasta huomioon mm. seuraavat tekijät:

  • modulaarisen automaation sekä konekannan arkkitehtuurin ja kehittämisen huomioiminen

  • prosessien vakiinnuttaminen uusien koneiden turvallisuuden takaamiseksi

  • robottien tehokas ja turvallinen integrointi

  • jäsennellyn prosessin laatiminen vanhempien laitteistojen modernisoimiseksi ja turvalaitteiden optimoimiseksi


Turvapalvelujen kokeneille tarjoajille on kysyntää

Kaikki edellä mainitut tekijät osoittavat, kuinka suuri kokeneiden turvapalvelujen tarjoajien tarve on. Pilzin palveluvalikoima sisältää koulutuspalvelut, neuvonnan ja tekniset muutostyöt koneen koko elinkaaren ajan - mukaan lukien CE-sertifioinnin. Tarjoamme kaikkia palvelujamme maailmanlaajuistesti. Koneturvallisuuspalvelumme ovat käytettävissänne siellä, missä myös tuotantolaitoksesi sijaitsevat.


Lisätietoa:
Pilzin palvelut

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk