Globalt websted | dansk

Principper – harmoniserede standarder, direktiver og love i EU

Hvordan er sammenhængen mellem harmoniserede standarder, direktiver og love?

Standard-puslespil

Den Europæiske Union vokser mere og mere sammen. Dette medfører også en stigende harmonisering af love, regler og bestemmelser inden for maskinproduktion. Først formulerer EU ved hjælp af direktiver generelle beskyttelsesmål. Disse beskyttelsesmål kræver en nøje specificering. Den konkrete regulering sker ved hjælp af standarder.

EU-direktiverne bliver først retsgyldige, når landene i EU omsætter dem til nationale love. I hvert enkelt EU-land henviser en lov eller en bestemmelse til det pågældende EU-direktiv og ophøjer det dermed til national lovgivning.

Når standarden er opfyldt, er alle krav opfyldt – harmoniserede standarder

Standarder alene har ingen retlig relevans. Den får de først med offentliggørelse i EU-Tidende eller gennem nationale love og bestemmelser. Offentliggørelsen af disse såkaldte harmoniserede standarder udløser "formodningsvirkningen". Brugeren af standarden må således antage, at han forholder sig i overensstemmelse med lovgivning og direktiver. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis en allerede harmoniseret standard henviser til en ikke-harmoniseret standard, kan denne få en status, der kan sammenlignes med harmoniseringen.

 

Standarder, direktiver og love i EU

Hvor offentliggøres harmoniserede standarder?

Ny proces for offentliggørelse af harmoniserede standarder i EU-Tidende etableret

Proces for offentliggørelse af harmoniserede standarder i EU-Tidende

EU-kommissionen har den 18.3.2019 i EU-Tidende med gennemførelsesafgørelsen (EU) 2019/436 bekendtgjort ændringer i listen over harmoniserede standarder for maskiner i forbindelse med maskindirektivet 2006/42/EF. Heri er listen over standarder, hvis anvendelse udløser formodning om overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, opdateret. Det nye er, at denne offentliggørelse kun beskriver ændringer i forhold til det foregående dokument og ikke udgives som en konsolideret liste.

Tidligere blev de harmoniserede standarder offentliggjort i EU-Tidende, senest den 9. marts 2018. Offentliggørelsen var altid gældende, indtil den næste samlede fortegnelse udkom. Fra i år er det anderledes.

Den vedtagne EU-gennemførelsesafgørelse 2019/436 indeholder 3 bilag:

Bilag I: Nye, bekendtgjorte, harmoniserede standarder

Bilag II: Harmoniserede standarder, som bekendtgøres med bestemte begrænsninger i tillæg til den hidtidige offentliggørelse

Bilag III: Hidtil harmoniserede standarder, der fjernes fra EU-Tidende

Vigtigt for brugeren af standarderne er, at gennemførelsesafgørelsen skal læses sammen med den senest gældende konsoliderede liste over de harmoniserede standarder (offentliggjort i EU-Tidende 2018/C 92/1).

EU-kommissionen planlægger at offentliggøre konsoliderede lister på deres hjemmeside. Som det ser ud i dag, har EU endnu ikke offentliggjort nogen liste. Pilz holder sig orienteret for din skyld – vi holder dig ajour.

 

Bilag I – Nye, bekendtgjorte, harmoniserede standarder Bilag III – Hidtil harmoniserede standarder, der er fjernet fra EU-Tidende den 19.03.2019 Bemærkninger

EN ISO 14118:2018 Maskinsikkerhed — Forhindring af uventet start (ISO 14118:2017) (type B-standard)

EN 1037:1995+A1:2008
Maskinsikkerhed — Forhindring af uventet start

EN ISO 14118:2018 erstatter EN ISO 1037 UDEN overgangsperiode
EN 12013:2018 Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav (type C-standard) EN 12013:2000+A1:2008 Plast- og gummiforarbejdningsmaskiner — Indvendige miksere — Sikkerhedskrav EN 12013:2018 erstatter EN 12013:2000+A1:2008 UDEN overgangsperiode
EN ISO 16092-1:2018 Sikkerhed for værktøjsmaskiner — Pressere — Del 1: Almene sikkerhedskrav (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Maskinværktøjer — Mekaniske presser — Sikkerhed EN ISO 16092-1:2018 erstatter EN 692:2005+A1:2009 UDEN overgangsperiode
EN ISO 16092-3:2018 Sikkerhed for værktøjsmaskiner — Pressere — Del 3: Sikkerhedskrav for hydrauliske pressere (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Hydrauliske presser EN ISO 16092-3:2018 erstatter EN 693:2001+A2:2011 UDEN overgangsperiode
  EN 13736:2003+A1:2009 Værktøjsmaskiner — Sikkerhed — Pneumatiske presser. Mister formodningen om overensstemmelse UDEN overgangsperiode!
  EN 61496-1:2013 Maskinsikkerhed — Berøringsløst beskyttelsesudstyr — Del 1: Generelle krav og prøvninger.

Mister formodningen om overensstemmelse UDEN overgangsperiode!

Baggrund: Tidligere var kun EN 61496-1 blevet harmoniseret. Del 2 og 3 var aldrig blevet harmoniseret. Det betyder som regel, at der ved anvendelse skal inddrages et udpeget organ i overensstemmelsesvurderingsprocessen, og at en typeafprøvningsattest er foreskrevet!

Oversigt over området

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 222
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 96405-8165
 • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Danmark: +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Spanien: +34 938497433
 • Holland: +31 347 320477
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Rusland: +7 495 6654993

Asien-Stillehavs-regionen

 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • New Zealand: +64 9 6345350