Globalt websted | dansk

Kurser i maskinsikkerhed og automatisering

Alt om aktuelle trends og nye teknologier i forbindelse med dine maskiners sikkerhed

Kurser i maskinsikkerhed og automatisering

Vælg mellem mange forskellige kurser i maskinsikkerhed.

Alle kurser er opbygget, så du fleksibelt kan kombinere forskellige kursuspakker med hinanden. Du kan alt efter emneområde deltage i videreuddannelses- og supplementskurser.

Udnyt vores internationale kursusprogram

I det følgende finder du et udvalg af vores kurser i maskinsikkerhed, som vi tilbyder over hele verden med ensartet indhold. Derudover tilbyder Pilz i hvert enkelt land et stort udvalg af yderligere kurser med national og international relevans inden for følgende områder:

 • Stort udvalg af produkt- og teknologikurser
 • Muligheder for videre kvalificering inden for alle områder af maskinsikkerhed og automatisering
 • Kurser med indhold, der er særligt tilpasset til kravene i dit land
 • Kursuspakker, der er specielt tilpasset til dine individuelle behov

Workshop om risikovurdering

Få omfattende viden og færdigheder inden for risikovurdering af maskiner i overensstemmelse med EN ISO 12100 – forklaret af vores eksperter med stor vægt på det praktiske aspekt. Workshoppen om risikovurdering gennemgår risikovurderingsprocessen for maskiner ud fra billeder og videoer – hele tiden interaktivt og praksisbetonet. Målsætningen er at kunne finde risici og udføre risikovurderinger (hvor alvorlig risikoen er og sandsynligheden for dens forekomst). Anvendelse af egnede foranstaltninger til reduktion af risici og fastlæggelse af restrisici er også en del af dette seminar.

Indhold og hovedpunkter:

 • Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100
 • Lovgivning og standarder
 • Vurderingsmetoder
 • Styringshierarki
 • Praktiske workshops

Vælg dit land her

Workshop om risikovurdering

Sikkerhedsdesign i overensstemmelse med EN ISO 13849 og IEC 62061

Sikkerhedsdesign i overensstemmelse med EN ISO 13849 og IEC 62061

Lær alle processer og standarder at kende, som er vigtige for konstruktion og vurdering af sikkerhedsrelevante styringssystemer. Dette kursus lærer dig at anvende ISO 13849-1 (standard for sikkerhedsrelaterede styresystemer) i forbindelse med automatisering og ved konstruktion af anlæg. EN/IEC 62061 behandles også.

Indhold og hovedpunkter:

 • Processer og standarder for specifikation, konstruktion og validering af sikre styresystemer
 • Detaljeret gennemgang af principperne for konstruktion af sikre styresystemer

Vælg dit land her

Elektrisk udstyr i maskiner og anlæg

Lær alle processer og standarder at kende, som er vigtige for konstruktion og vurdering af sikkerhedsrelevante styringssystemer. Dette kursus lærer dig at anvende ISO 13849-1 (standard for sikkerhedsrelaterede styresystemer) i forbindelse med automatisering og ved konstruktion af anlæg. EN/IEC 62061 behandles også.

Indhold og hovedpunkter:

 • Principper for maskiners og anlægs elektriske sikkerhed
 • Krav i IEC 60204 i forbindelse med elektrisk sikkerhed
 • Krav til elektriske systemer

Vælg dit land her

Elektrisk udstyr i maskiner og anlæg

Den komplette CE-proces i henhold til maskindirektivet

Den komplette CE-proces i henhold til maskindirektivet

Alt om maskindirektivet 2006/42/EF og dets krav til CE-mærkning af maskiner. Du får svar på følgende spørgsmål: Hvilke maskiner er omfattet af maskindirektivet? Hvilket ansvar har producenter og brugere af maskiner? De standarder, som er relevante for design, konstruktion og vedligeholdelse af maskiner, der markedsføres og anvendes i EØS, behandles også på dette kursus.

Indhold og hovedpunkter:

 • Europæiske direktiver
 • Den komplette proces med CE-mærkning
 • Step by step – eksempler på maskiners overensstemmelse
 • Risikovurdering
 • Funktionssikkerhed

Vælg dit land her

LoTo – Lockout Tagout

Med dette kursus får du en detaljeret forståelse af kravene til og anvendelsen af Lockout Tagout, dvs. den sikkerhedsrelevante spærring og låsning af de forskellige energiforsyninger. Du får en detaljeret oversigt over specifikke metoder til sikring af medarbejderne mod uventet elektrisk energiudladning ved idrifttagning og frem for alt også under det regelmæssige vedligeholdelsesarbejde på maskiner og anlæg.

Indhold og hovedpunkter:

 • Krav til og anvendelse af Lockout Tagout
 • F.eks. sikkerhedsrelateret låsning og oplåsning af forskellige energikilder
 • Energityper og oversigt over LoTo-processerne

Vælg dit land her

LoTo – Lockout Tagout

Korrekt anskaffelse af sikre maskiner

Korrekt anskaffelse af sikre maskiner

Hvad skal du være opmærksom på, når du tager nye eller ombyggede maskiner i drift? Hvilke sikkerhedsaspekter skal der tages hensyn til ved anskaffelse af maskiner? På dette kursus betragtes den komplette livscyklus – fra beslutningen om at investere i en ny eller brugt maskine til driftsophør eller salg. Derudover forklares de sikkerhedsaspekter, som der skal tages hensyn til, når maskiner anvendes på nye placeringer.

Indhold og hovedpunkter:

 • Risikostyring og dermed forbundne omkostninger
 • Anskaffelsesstrategi
 • Udlevering af maskiner/modtagelsesproces
 • Indkøb af brugt arbejdsudstyr
 • Flytning af maskiner og anlæg på tværs af landegrænser

Vælg dit land her

Krav til sikker anvendelse af robotter

På dette kursus fortæller vi dig om alle grundlæggende krav til robotsikkerhed: Vurdering af risici i forbindelse med brug af robotsystemer, typiske forholdsregler for reduktion af risici og anvendelse af forskellige sikkerhedsstrategier. Derudover vises det, hvordan man kan sikre minimale stilstandstider og høj produktivitet og samtidig tage hensyn til sikkerhedskravene.

Indhold og hovedpunkter:

 • Krav til robotsystemers sikkerhed
 • Relevante standarder for integration af robotceller
 • Vurdering af risici
 • Beskyttelsesforanstaltninger og sikkerhedsteknologier til robotter

Vælg dit land her

Krav til sikker anvendelse af robotter

Sikkert menneske-robot-samarbejde

Sikkert menneske-robot-samarbejde

Dette samarbejde mellem menneske og robot kræver i stigende grad nye teknikker og løsninger. Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at opnå et samarbejde uden kvæstelser? Hvordan gennemfører man en vurdering af overensstemmelse med CE-mærkning? Vi viser dig, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en applikation med menneske-robot-samarbejde, og hvilke forholdsregler du skal træffe.

Indhold og hovedpunkter:

 • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarderne
 • Risikovurdering og sikring af robotter og robotsystemer
 • Kollisionsmåling i overensstemmelse med grænseværdierne i ISO/TS 15066

Vælg dit land her

 

Vælg dit land, og gå til det pågældende, komplette kursusprogram.

Vælg dit land her

Er dit land ikke angivet, eller er du interesseret i kurser i flere lande? Så henvend dig til nedenstående kontaktperson.

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexico: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Holland: +31 347 320477
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Spanien: +34 938497433
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Tyrkiet: +90 216 5775552

Asien-Stillehavs-regionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216