Globalt websted | dansk

REACH

Den 1. juni 2007 trådte forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (forkortet: "REACH") i kraft.

Hvad forstår man ved REACH?

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, dvs. for registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. Med REACH-forordningen forenkles og harmoniseres den hidtidige kemikalielov i hele EU. Forordningen regulerer håndteringen af kemikalier samt kemikalieholdige formuleringer og produkter, uanset om de er farlige eller ej. Dermed er producenter og importører ansvarlige for deres kemikaliers sikkerhed og skal stille de nødvendige data, f.eks. sikkerhedsdatablade, til rådighed og få registreret deres produkter. På denne måde ønsker man at sikre, at alle kemikalier og formuleringer er sikre at anvende og ikke skader downstream-brugerne, konsumenterne eller miljøet.

Hvad gælder for Pilz?

Som førende producent af produkter til sikker automation er det en udfordring for Pilz GmbH & Co. KG at holde sine produkters miljøpåvirkninger på så lavt et niveau som muligt gennem hele deres livscyklus, lige fra fremstilling til bortskaffelse.

Da Pilz GmbH & Co. KG hverken producerer kemikalier eller formuleringer, er de i henhold til REACH "downstream-brugere". Pilz arbejder tæt sammen med sine leverandører og deltager i en omfattende udveksling af erfaringer for at gennemføre anvendelsen af indkøbte kemikalier og formuleringer på så sikker og miljøvenlig en måde som muligt. Ved nøje at følge de sikkerhedsdatablade, som leverandørerne stiller til rådighed, sikres det, at man ikke kun opfylder kravene til arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse, men også at der opstår så små belastninger for menneske og miljø som muligt.

Til gengæld får vores kunder alle informationer fra os. Det er en garanti for, at vores produkter anvendes på en sikker og miljøvenlig måde.

 

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Holland: +31 347 320477
 • Danmark: +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Kina: +86 21 60880878-216