Globalt websted | dansk

RoHS

Hvad betyder RoHS?

Det europæiske ROHS 2-direktiv 2011/65/EF (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) trådte i kraft 3. januar 2013. Det begrænser anvendelsen af bestemte farlige stoffer og forbyder markedsføring af bestemte produkter, hvis deres indhold af

 • bly
 • kviksølv
 • cadmium
 • hexavalent krom
 • polybromerede biphenyler (PBB)
 • polybromerede diphenylethere (PBDE)

overskrider bestemte grænseværdier.

Hvilke produkter gælder RoHS for?

RoHS-direktivet har til formål at aflaste den offentlige bortskaffelse af el- og elektronikskrot. Det gælder for alle privat og erhvervsmæssigt anvendte el- og elektronikapparater, som f.eks. strygejern, computere, vaskemaskiner og el-værktøjer.
Dele af faste installationer, som f.eks. industrielle måle-, regulerings-, styrings- og drevkomponenter, er undtaget fra RoHS-direktivet, når de udgør en funktionsenhed sammen med maskiner. De kan hverken ud fra deres beskaffenhed eller deres antal sammenlignes med varer fra private husholdninger. De bortskaffes heller ikke gennem de kommunale affaldsordninger.
Derfor er Pilz-produkter for størstedelens vedkommende ikke omfattet af dette direktiv for øjeblikket.

Hvorfor har Pilz frivilligt forpligtet sig til at overholde RoHS?

Som førende producent af produkter til sikker automation er det en udfordring for Pilz GmbH & Co. KG at holde sine produkters miljøpåvirkninger på så lavt et niveau som muligt gennem hele deres livscyklus, lige fra fremstilling til bortskaffelse. Derfor har Pilz GmbH & Co. KG besluttet sig for at tilpasse alle produkter til de ovennævnte direktiver.

Alle komponenter er først kontrolleret for overensstemmelse med RoHS-direktivet og godkendt ved overensstemmelse for fortsat at sikre produkternes kvalitet og pålidelighed. På samme måde er procesparametrene for blyfri lodning omdefineret fra maj 2006. Således er der skabt et kvalificeret grundlag for at omstille produktionsfaciliteterne til RoHS-kompatibilitet. Fra dette tidspunkt fremstilles Pilz-produkter i blyfrie loddeprocesser med RoHS-kompatible komponenter.

Vi opfylder i dag kravene i RoHS 2-direktivet og dets undtagelsesbestemmelser i henhold til bilag III i det reviderede direktiv.

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Spanien: +34 938497433
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Danmark: +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Holland: +31 347 320477
 • Rusland: +7 495 6654993

Asien-Stillehavs-regionen

 • Australien: +61 3 9560 0621
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Japan: +81 45 471 2281