Globalt websted | dansk

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

I henhold til maskindirektivet 2006/42/EF har enhver producent af en maskine/et anlæg pligt til at dokumentere en maskines/et anlægs enkelte udviklingsfaser. Denne pligt gælder for alle faser af maskinens levetidscyklus og er en forudsætning for CE-mærkningen.

Den tekniske dokumentation skal opfylde følgende krav:

 • Opbevaringsperiode: Mindst 10 år fra fremstilling af maskinen
 • Affattelse på et officielt EU-sprog
 • Fremlæggelse på anmodning af de ansvarlige, nationale myndigheder
 • Indhold og resultater i dokumentationen skal kunne spores tilbage (oprindelse, ansvarsområder etc.)

 

Den tekniske dokumentation indeholder i detaljer følgende i henhold til maskindirektivet:

 • En samlet plan over maskinen samt styrekredsplanerne
 • Detaljerede og komplette planer (eventuelt med beregninger, forsøgsresultater osv. til kontrol af maskinens overensstemmelse med de grundlæggende krav til sikkerhed og sundhed
 • En liste over de grundlæggende krav i dette direktiv, standarder og andre tekniske specifikationer, som der er taget hensyn til ved konstruktion af maskinen, samt en beskrivelse af de løsninger, der er valgt til beskyttelse mod de farer, der udgår fra maskinen (er som regel omfattet af fareanalysen)
 • Tekniske rapporter og udstedte certifikater, rapporter og prøveresultater vedrørende overensstemmelse, maskinens driftsvejledning
 • En generel beskrivelse af maskinen
 • Overensstemmelseserklæring eller inkorporeringserklæring og monteringsvejledning
 • Overensstemmelseserklæringer for maskiner eller materiel, som er inkorporeret i maskinen

 

Retningslinjer for den driftsansvarlige / arbejdsgiveren

Ved ombygninger, der ikke udgør væsentlige ændringer, er det som regel den driftsansvarlige/arbejdsgiveren, der er ansvarlig for disse ombygningers sikkerhed. Den driftsansvarlige / arbejdsgiveren skal sørge for, at han kun stiller sikkert arbejdsudstyr til rådighed for sine arbejdstagere, og skal derfor overholde følgende:

 • Overholde det pågældende lands arbejdsmiljølove
 • Overholde Betriebssicherheitsverordnung (i Tyskland)
 • Udarbejde et dokument om kontrol af væsentlig ændring som dokumentation
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Holland: +31 347 320477
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Spanien: +34 938497433
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Danmark: +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Stillehavs-regionen

 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Australien: +61 3 9560 0621