Globalt websted | dansk

Lovgivning og standarder i Asien

Asien

I Asien er antallet af retligt bindende forskrifter for udformning af sikre maskiner ikke ret højt. På grund af den hurtige industrielle vækst stiger efterspørgslen efter maskinsikkerhedskomponenter dog også her. Dette skyldes ikke mindst forskellige certificeringsprocesser samt arbejdssikkerheds- og sundhedslove, som definerer passende beskyttelsesforanstaltninger og minimumstandarder.

Lovgivning og standarder i Rusland og SNG

Rusland og SNG har allerede i nogle år implementeret TR CU-certificeringen (Technical Regulations of the Customs Union). Det vil sige, at tekniske enheder, der er omfattet af et særligt produktkatalog, skal gennemgå en bestemt certificeringsproces.

Maskiner samt deres tekniske tilbehør underkastes f.eks. en typeafprøvning, der foretages af et europæisk prøvningsinstitut ("notified body"). Denne prøvning anerkendes som regel af et lokalt, russisk godkendelsesorgan.

Rusland og SNG

Lovgivning og standarder i Kina

Kina har indført den såkaldte CCC-certificering. Ligesom i Rusland er der her certificeringspligt for tekniske produkter, som skal udføres af et nationalt prøvningsinstitut.

Derudover inspiceres produktionsstederne. Hvis en teknisk enhed falder ind under området, som dækkes af produktkataloget, der er underinddelt i 19 kategorier, er der certificeringspligt.

I modsat fald skal der medfølge en form for "billigelseserklæring" fra et nationalt prøvningsinstitut.

Kina

Lovgivning og standarder i Japan

Den japanske arbejdssikkerheds- og sundhedslov fastlægger, at farlige maskiner og maskiner, som anvendes i farlige miljøer, skal være udstyret med passende beskyttelsesforanstaltninger, der er fastlagt af det nationale ministerium. Dette omfatter f.eks. maskiner til bearbejdning af gummi, presser, anordninger til beskyttelse mod overbelastning til kraner, savemaskiner til træbearbejdning og elektriske komponenter i eksplosionsfarlige atmosfærer. Til nogle maskiner kræves der en tilladelse fra det nationale ministerium, før maskinerne må fremstilles eller anvendes. Kedler, kraner, trykbærende udstyr og elevatorer er omfattet af denne kategori.

Driftssikkerhedsforordningen kræver som "Best Effort", at maskinproducenten stiller informationer om risici ved anvendelse af maskinen til rådighed, og at alle arbejdsgivere/maskinbrugere foretager en risikovurdering.

Japan

Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) understøtter især indførelse af risikovurderinger og systemer til styring af arbejdssikkerhed i Japan. I henhold til japansk lovgivning skal alle arbejdsgivere/maskinbrugere sørge for, at der findes driftssikkerhedsforanstaltninger. Medarbejderne har pligt til at understøtte deres arbejdsgiver i passende foranstaltninger.

Risikovurderingens metodik er angivet i japanske standarder (Japanese Industrial Standards, JIS), som er harmoniseret med internationale standarder. Selvom risikovurderingen er obligatorisk ved anvendelse af bestemte kemiske stoffer, kræves den for øjeblikket ikke i andre brancher.

Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Østrig: +43 1 7986263-444
 • Danmark: +45 74436332
 • Tyrkiet: +90 216 5775552
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
 • Holland: +31 347 320477
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillehavs-regionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • New Zealand: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621