Nødafbrydelses-kredsløb

Nødafbrydelses-kredsløbet forveksles ofte med nødstop-kredsløbet. De vigtigste forskelle findes i reaktionen, når der trykkes på enten nødstop- eller nødafbrydelses-knappen. Med nødstoppet stoppes de farlige bevægelser. I tilfælde af en nødafbrydelse afbrydes energien til systemet, hvilket er nødvendigt ved elektriske farer (elektrisk stød).

Begge systemer består som regel af en eller flere nødafbrydelses-/nødstop-knapper, som via et sikkerhedsrelæ afbryder de pågældende farer. Nødafbrydelse og nødstop er nødvendige i Europa på grund af maskindirektivet (2006/42/EF) og de derefter harmoniserede standarder EN ISO 12100, EN 60204-1 og EN ISO 13850.


Berørte standarder:

EN ISO 12100:2010 - MASKINSIKKERHED – GENERELLE PRINCIPPER FOR KONSTRUKTION – RISIKOVURDERING OG RISIKONEDSÆTTELSE

EN 60204-1:2010 - MASKINSIKKERHED – ELEKTRISK MATERIEL PÅ MASKINER – DEL 1: GENERELLE KRAV

EN ISO 13850:2015 – MASKINSIKKERHED – NØDSTOP – PRINCIPPER FOR KONSTRUKTION

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?