Bremseaktivering

Den sikre bremseaktivering (SBC) giver et sikkert udgangssignal til aktivering af en ekstern mekanisk bremse. De anvendte bremser skal være såkaldte sikkerhedsbremser, hvor en hvilestrøm arbejder mod en fjederkraft. Hvis strømmen afbrydes, aktiveres bremsen. Aktiveringsmoduler indeholder ofte en effektreduktion, når bremsen er deaktiveret, for at reducere bremsens energiforbrug og opvarmningen af bremsen. Afhængigt af risikoanalysen er der behov for en sikker bremsetest, der opdager fejl under driften.


På akser med hængende laster anvendes der ofte holde- eller driftsbremser. Ud over selve bremsen er også aktiveringen af bremsen en vigtig del af sikkerhedsfunktionen. Funktionen Sikker bremseaktivering (SBC) anvendes som regel til aktivering af holdebremsen, der aktiveres efter en akses stilstand.


Sikring af tyngdekraftbelastede akser

Sikker aktivering og overvågning af bremser er især nødvendig på tyngdekraftbelastede akser for på en sikker måde at forhindre, at der opstår farer. Automatisk produktion rummer store farer ved vertikale bevægelser på grund af tyngdekraften, hvis energien eller bremseanordningen svigter. I forbindelse med risikovurderingen skal der ses på risiciene for en utilsigtet nedsænkning og defineres foranstaltninger til risikominimering.


Løsninger fra Pilz til sikker bremseaktivering

Pilz tilbyder forskellige løsninger: Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 overtager den sikre aktivering af to bremser (holde- og sikkerhedsbremser) op til højeste sikkerhedskategori PL e. PMCprotego DS overvåger bremsesliddet med den sikre bremsetest.


Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?