Principper – harmoniserede standarder, direktiver og love i EU

Hvordan er sammenhængen mellem harmoniserede standarder, direktiver og love?

Standard-puslespil

Den Europæiske Union vokser mere og mere sammen. Dette medfører også en stigende harmonisering af love, regler og bestemmelser inden for maskinproduktion. Først formulerer EU ved hjælp af direktiver generelle beskyttelsesmål. Disse beskyttelsesmål kræver en nøje specificering. Den konkrete regulering sker ved hjælp af standarder.

EU-direktiverne bliver først retsgyldige, når landene i EU omsætter dem til nationale love. I hvert enkelt EU-land henviser en lov eller en bestemmelse til det pågældende EU-direktiv og ophæver det dermed til national lovgivning.

Sagen er en anden, når det drejer sig om forordninger. En EU-forordning kan træde i kraft straks efter, at EU-Kommissionen har ratificeret den, uden at den skal omsættes til national lovgivning.

Når standarden er opfyldt, er alle krav opfyldt – harmoniserede standarder

Standarder alene har ingen retlig relevans. Den får de først med offentliggørelse i EU-Tidende eller gennem nationale love og bestemmelser. Offentliggørelsen af disse såkaldte harmoniserede standarder udløser "formodningsvirkningen". Brugeren af standarden må således antage, at han forholder sig i overensstemmelse med lovgivning og direktiver. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis en allerede harmoniseret standard henviser til en ikke-harmoniseret standard, kan denne få en status, der kan sammenlignes med harmoniseringen.

 

Standarder, direktiver og love i EU

Proces for offentliggørelse af harmoniserede standarder i EU-Tidende

EU-Kommissionen har den 18.3.2019 i EU-Tidende med gennemførelsesafgørelsen (EU) 2019/436 bekendtgjort ændringer i listen over harmoniserede standarder for maskiner i forbindelse med maskindirektivet 2006/42/EF. Heri er listen over standarder, hvis anvendelse udløser formodning om overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, opdateret.

Der blev offentliggjort en samlet liste over harmoniserede standarder i Den Europæiske Unions Tidende, da den ovennævnte afgørelse trådte i kraft. Offentliggørelsen var gældende, indtil den næste samlede fortegnelse udkom. Seneste udgave af denne fortegnelse med alle standarder, der blev harmoniseret under maskindirektivet, udkom den 9. marts 2018.

Praksis for offentliggørelse blev ændret grundlæggende.

Fra og med gennemførelsesafgørelsen (EU) 2019/436 beskrives der kun ændringer i forhold til det foregående dokument, og der udgives ikke længere nogen konsolideret, samlet liste.

Offentliggørelserne har nu følgende struktur med i alt 3 bilag:

  • Bilag I: Nye, bekendtgjorte, harmoniserede standarder
  • Bilag II: Harmoniserede standarder, som bekendtgøres med bestemte begrænsninger i tillæg til den hidtidige offentliggørelse
  • Bilag III: Hidtil harmoniserede standarder, der fjernes fra EU-Tidende

Efter den første afgørelse udgives der med regelmæssige intervaller yderligere afgørelser, hvor du skal være opmærksom på den fremgangsmåde, som blev beskrevet ovenfor. Du finder en oversigt over disse afgørelser på EU-Kommissionens hjemmeside. Her finder du en sammenfatning af alle harmoniserede standarder, som er offentliggjort i EU-Tidende. Sammenfatningen indeholder alle standarder, hvor der på udarbejdelsestidspunktet var formodning om overensstemmelse, samt de standarder, der er trukket tilbage fra EU-Tidende.

Denne sammenfatning har imidlertid ingen retsvirkning. EU-Kommissionen stiller kun denne sammenfatning til rådighed med henblik på information. Selvom der træffes alle mulige foranstaltninger for at sikre, at denne sammenfatning opdateres regelmæssigt og er korrekt, kan der forekomme fejl, og sammenfatningen kan på visse tidspunkter være ufuldstændig. Derfor bliver brugeren nødt til hele tiden at holde øje med de standarder, som er relevante for ham, i de forskellige bekendtgørelser.

Hvis du har brug for hjælp, tilbyder Pilz omfattende serviceydelser i forbindelse med maskinsikkerhed.

Gå til serviceydelserne

Ny proces for offentliggørelse af harmoniserede standarder i EU-Tidende etableret

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk