Beskyttelse mod manipulation

Sikker tvangskobling til din maskine

Når beskyttelsesanordninger manipuleres, kan der opstå alvorlige ulykker og maskinskader med juridiske og økonomiske risici, der er vanskelige at forudse. Få mere at vide om, hvordan du identificerer årsager og undgår manipulationer.

Hvorfor manipuleres der med maskiner og anlæg?

Beskyttelsesanordninger på maskiner manipuleres ofte af brugerne. Det sker hyppigst på bevægelige, afskærmende og mekaniske, ikke-bevægelige beskyttelsesanordninger.

Der er mange årsager til, at maskinejere og maskinoperatører manipulerer disse og dermed bringer deres medarbejdere i fare. Hurtigere arbejde, bekvemmelighed, tids- og arbejdspres, dårlig ergonomi og lettelse af driftstyper kan være nogle af motiverne. Konsekvensen er ulykker – lige fra lette personskader til dødsfald.

 

Årsager til manipulation skal fjernes!

Som automatiseringsekspert og producent af sikre beskyttelsesanordninger er det vores mission at beskytte mennesker, miljø og anlægsværdier. Det er imidlertid kun muligt, hvis maskiner anvendes efter hensigten, og beskyttelsesanordninger ikke manipuleres.

 

Hvordan kan man modvirke manipulationer?

Som det første skal årsagen til manipulationen identificeres. En af årsagerne er maskinernes dårlige brugervenlighed. Som hjælpemiddel til at finde årsagerne til manipulationen kan man bruge det evalueringsskema, som IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) har udarbejdet. Det viser systematisk de potentielle svagheder samt muligheder for afhjælpning.

 Evalueringsskema til konstatering af årsagen til manipulation

Evalueringsskema til konstatering af årsagen til manipulation

Maskinproducenter og -brugere hæfter for følgerne af manipulationer

Grundlæggende kan det anbefales at planlægge beskyttelseskonceptet samtidig med udviklingen af maskinen. Dette omfatter:

  • Fastlæggelse af krav i specifikationerne
  • Parallel udvikling af beskyttelseskoncept og maskinfunktion
  • Fastlæggelse af manipulationsårsag
  • Optimering af beskyttelseskoncept
  • Kontrol af, hvor effektivt reduktionen af årsagen til manipulationen er udført 

Allerede i en maskinkonstruktions planlægningsfase skal du fastlægge alle driftstyper på maskinen og udvikle egnede beskyttelseskoncepter til disse. I denne tidlige fase er det stadig muligt at tage hensyn til ønsker om ændringer uden større besvær.

Hvis der er tale om allerede markedsførte maskiner, skal du med regelmæssige mellemrum udføre situationsbeskrivelser og foretage en årsagsanalyse. Både salgsafdelingen og servicepersonalet kan vurdere, om der er årsag til manipulation, eller der allerede foreligger en konkret manipulation af en beskyttelsesanordning.

Når manipulationen er konstateret, skal bevæggrundene for denne først fastlægges, og sikkerhedskonceptet skal forbedres. Udskift blot beskyttelsesanordningerne med nogle, der opfylder den samme funktion (f.eks. en beskyttelsesdør med et lysgitter, hvis dette er bedre egnet). Der kan endvidere installeres drevstyringer med integrerede sikkerhedsfunktioner.

Det er ikke kun maskinens driftsansvarlige, men også maskinproducenten, der skal gøre en indsats for at forhindre manipulation af beskyttelsesanordninger. Der findes retlige grundlag for en maskines komplette livscyklus, der regulerer ansvarsområder og erstatningsansvar.

I Europa er det eksplicit forbudt og strafbart at manipulere med beskyttelsesanordninger. Producenten hæfter for produktions-, fabrikations- og instruktionsfejl og den driftsansvarlige for mulige personskader.

Vi rådgiver dig gerne om, hvordan du kan forhindre manipulation af beskyttelsesanordninger på maskiner og anlæg. Vores program af serviceydelser rækker lige fra risikovurdering til overensstemmelseserklæring.


Yderligere oplysninger:

Serviceydelser inden for maskinsikkerhed

Stop manipulation – korrekt implementering af EN ISO 14119

EN ISO 14119 beskriver grundprincipperne for kravene i standarden for tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger. Standarden omhandler foranstaltninger, hvormed den stadig ofte anvendte og forbudte omgåelse af beskyttelsesanordninger og deres låseanordninger skal forhindres. Når man vælger den egnede låseanordning med eller uden tvangskobling, skal man altid tage alle maskinens livsfaser med i betragtning (i overensstemmelse med EN ISO 12100). Uanset om det er i automatisk drift, klargøringsdrift eller i forbindelse med alternative driftstyper, drejer det sig om at forebygge manipulation. Få information fra den opdaterede plakat om stop af manipulation. Her har vi samlet alt, hvad der er værd at vide for dig på en overskuelig måde.

Download plakaten om stop af manipulation nu!

Plakat: Stop manipulation – korrekt implementering af EN ISO 14119
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?