Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til ATEX-direktivet

Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til ATEX-direktivet

ATEX-direktivet er blevet tilpasset til den nye europæiske rammelovgivning. Fra den 20. april 2016 er reglerne altså således, at der kun må stilles produkter til rådighed, som er i overensstemmelse med det nye direktiv. Certifikaterne, som er i overensstemmelse med ATEX-direktivet 2014/34/EU, udstedes fra den 20. april 2016. Certifikaterne, som er i overensstemmelse med det gamle ATEX-direktiv 94/9/EF, bevarer deres gyldighed.

ATEX står for ATmosphère EXplosibles. For producenter og driftsansvarlige findes der to centrale direktiver, som har til formål at forhindre eksplosioner og dermed beskytte mennesker, miljø og anlægsværdier:

  • ATEX-direktivet 2014/34/EU (relevant for producenter og deres produkter)
  • ATEX-direktivet 1999/92/EF (relevant for driftsansvarlige)

Produktdirektivet anvendes til at beskytte mennesker mod eksplosionsfarer. Det regulerer de grundlæggende sikkerhedskrav ved markedsføring af produkter, som anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer. Ikke-elektrisk udstyr er også omfattet. Dokumentationen for, at direktivets retningslinjer er overholdt, skal udarbejdes ud fra passende overensstemmelsesvurderingsprocesser.

Som supplement til dette er forskrifterne i driftsdirektivet beregnet til at beskytte personer, som er udsat for eksplosionsfarlige atmosfærer. Direktivet foreskriver også, at arbejdsgiveren skal udarbejde et dokument om eksplosionssikringen som en del af risikovurderingen.

Retningslinjerne i driftsdirektivet er bl.a.:

  • Primær eksplosionssikring: Reduktion resp. forhindring af dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære
  • Sekundær eksplosionssikring: Forhindring af aktive antændelseskilder
  • Tertiær eksplosionssikring: Begrænsning af virkningerne af en eventuel eksplosion til et ufarligt niveau

 

ATEX-direktivernes titler

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26. februar 2014 (produktdirektivet) om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF af 16. december 1999 (driftsdirektivet) om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk