Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven

Ud over sikkert arbejdsudstyr er alle arbejdsgivere også forpligtet til at stille en sikker arbejdsplads til rådighed for sine medarbejdere. Rammebetingelser for arbejdspladsen reguleres i Tyskland i arbejdsmiljøloven. I mange andre lande i Europa findes der nationale love, der beskæftiger sig med samme emne.

Arbejdsgiverens pligter i henhold til arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven i Tyskland foreskriver, at alle arbejdspladser skal kontrolleres for mulige mangler med en risikovurdering. Ud fra denne skal der udledes passende sikkerhedsforanstaltninger. Supplerende regulerer arbejdsmiljøloven, at medarbejdere med jævne mellemrum skal instrueres af deres arbejdsgiver.

 

 

Arbejdstagerens pligter i henhold til arbejdsmiljøloven

Det er på den anden side arbejdstagerens pligt at følge arbejdsgiverens anvisninger vedrørende sikkerhed på arbejdspladsen. Farer, risici og sikkerhedsrelevante mangler skal meddeles til arbejdsgiveren.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk